Kalender

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 7 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 7 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt njurcancer
Tid: 8 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 8 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 13 april 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Workshop: Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom
Tid: 13 april 2021 14:00 - 16:00
Plats: Via Zoom

Välkommen till en digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för hudmelanom. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.

Mellansverige
Föreläsning sexuell hälsa, del 2: Bemötande i vården
Tid: 13 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Teams

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte bukspottkörtelcancer
Tid: 15 april 2021 13:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Syd
Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2
Tid: 15 april 2021
Plats: Webbinarium

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 15 april 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Teresa Frisan, Department of Molecular Biology, UmU. Titel: Bacterial genotoxins: an interface between infection and cancer biology

Samverkan
Gyncancerdagen 2021
Tid: 17 april 2021 11:00 - 16:30
Plats: Online

Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen som i år är helt digital.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 20 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Stockholm Gotland
”Cytostatika som symtomlindring i palliativ vård
Tid: 20 april 2021
Plats: Digital föreläsning

I ett samarbete mellan Palliativt kunskapscenter i Stockholm och RCC Stockholm Gotland hålls en kostnadsfri digital föreläsning om cytostatika som symtomlindring vid palliativ vård.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom huvud- halscancer
Tid: 20 april 2021 13:00 - 15:30
Plats: Video

Välkommen till möte för det sjukvårdsregionala kontaktsjuksköterskenätverket för huvud- och halscancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 20 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Norr
Föreläsning MR prostata
Tid: 21 april 2021 10:30 - 12:00
Plats: Digitalt

Ett seminarium som syftar till att höja kvaliteten på MRT prostata i norra sjukvårdsregionen via synkronisering av det tekniska genomförandet. Dessutom ges en uppdatering inom AI, nationell svarsmall i INCA/Sectra och ett förslag till återkommande kollegial granskning av utförda undersökningar.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt melanom
Tid: 21 april 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 22 april 2021
Plats: OBS - inställt pga få anmälningar

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Stockholm Gotland
Mat och kultur genom livet
Tid: 22 april 2021
Plats: Webbinarium

Välkommen till en kostnadsfri utbildningsdag med fokus på att främja hälsosamma matvanor.

Norr
Sjukvårdsregional cancerdag 2021
Tid: 22 april 2021 10:00 - 16:00
Plats: Digitalt möte

RCC Norr inbjuder chefssamråd, arbetsgrupper, patient- och närståendeföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare till en sjukvårdsregional cancerdag. På grund av det rådande läget kring Coronaviruset har vi beslutat att arrangera konferensen digitalt via Zoom.

Norr
The Translational Cancer Research Day
Tid: 23 april 2021 08:30 - 15:30
Plats: Via Zoom

The Translational Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Poster session with poster price and round table discussions. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte lever-, gallvägs- och gallblåsecancer
Tid: 23 april 2021 09:00 - 15:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 23 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 27 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt cancer i CNS
Tid: 28 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 29 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt äggstockscancer
Tid: 29 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 29 april 2021 15:00 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Peter Campbell, American Cancer Society. Titel: "The NCI Colorectal Cancer Pooling Project: why we built it and why we think it matters" Observera att föreläsningen börjar kl. 15.00 vid detta tillfälle.