Kalender

Syd
Cancerrehabilitering i primärvården: utbildningsmaterial
Tid: 1 mars 2021 - 30 juni 2021
Plats: Utbildningsfilmer

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.

Norr
Workshop: SVF för gynekologisk cancer
Tid: 2 mars 2021 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt möte

Välkommen till digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.

Syd
Webbinarium: Att lindra smärta
Tid: 3 mars 2021
Plats: Microsoft Teams

För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 4 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången hålls vid totalt fyra tillfällen (två för onkologkliniker, två för urologkliniker) där vi tillsammans går igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Mellansverige
Föreläsning sexuell hälsa, del 1: Basfysiologi
Tid: 4 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Zoom

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering och projektet för bäckencancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.

Syd
Good clinical practice grundkurs
Tid: 9 mars 2021
Plats: Kursen sker digitalt

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 9 mars 2021 10:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 9 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Mellansverige
Webbinarium: Nutrition vid cancerbehandling
Tid: 11 mars 2021 09:30 - 16:00
Plats: Webbinarium

Frågorna om vilken mat som är den bästa för personer med cancer är många och budskapen motstridiga. Detta kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Under det här kostnadsfria webbinariet sätter vi fokus på nutrition under och efter cancerbehandling, för att reda ut vad forskningen säger och sticka hål på de vanligaste myterna.

Syd
Webbinarium: Att lindra smärta
Tid: 11 mars 2021
Plats: Microsoft Teams

För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer
Tid: 11 mars 2021
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 16 mars 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte bröstradiologi
Tid: 17 mars 2021 08:00 - 12:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt njurcancer
Tid: 18 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 18 mars 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Kathrin Wode, RCC Stockholm Gotland. Titel: Komplementär- och integrativmedicin i cancervården - hur kan vi råda patienterna

Samverkan
Nationell arbetsgrupp för OPT
Tid: 23 mars 2021 08:00 - 16:00
Plats: Video

Möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Norr
Workshop kring SVF för buksarkom
Tid: 23 mars 2021 09:30 - 11:30
Plats: Digitalt möte

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för buksarkom.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt melanom
Tid: 24 mars 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 25 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Syd
Webbinarium om tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem
Tid: 26 mars 2021
Plats: Onlinesändning
Väst
Seminarium: Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi
Tid: 30 mars 2021 15:30 - 16:30
Plats: Zoom