Kalender

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 1 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 3 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 3 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Väst
Cytostatikakörkort
Tid: 8 november 2021 - 9 december 2021
Plats: Göteborg

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 11 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 11 november 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 11 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Martin Rutegård, WCMM and Department of Surgical and Perioperative Sciences, UmU.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 12 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Sydöst
Processmöte hudmelanom
Tid: 12 november 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online
Mellansverige
Höstmöte tjock- och ändtarmscancer
Tid: 12 november 2021 09:00 - 14:30
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer bjuder in till höstmöte den 12 november 2021. Mötet hålls digitalt och riktar sig främst till sjukvårdspersonal samt patient- och närståendeföreträdare inom tjock- och ändtarmscancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 15 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.

Sydöst
Referensgruppsmöte cervixcancerprevention (sjukvårdsregionalt)
Tid: 15 november 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 16 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).

Samverkan
Kurs i basal gastroskopi och koloskopi
Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Sydöst
Palliation sydöst 2021
Tid: 17 november 2021 14:00 - 16:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 18 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Charlotta Dabrosin, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), Linköping University

Sydöst
Regionalt REK-möte ÖGI cancer
Tid: 19 november 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Norr
Workshop: Standardiserat vårdförlopp bröstcancer
Tid: 19 november 2021 13:00 - 14:30
Plats: Online

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer.

Syd
Cancerbehandlingar- en crash course för rehabiliteringspersonal i primärvården
Tid: 22 november 2021
Plats: Online

Ett webbinarium för dig som vill veta mer om cancerbehandlingar inför cancerrehabilitering i primärvården. 22 november 2021, kl. 12.00-13.00

Syd
Cancerbehandlingar- en crash course för rehabiliteringspersonal i primärvården
Tid: 22 november 2021
Plats: Distans

Ett webbinarium för dig som vill veta mer om cancerbehandlingar inför cancerrehabilitering i primärvården. 22 november 2021, kl. 12.00-13.00

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte mammografi
Tid: 23 november 2021 08:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för mammografi i Mellansverige.

Mellansverige
Inspirationsdag: Fysisk aktivitet och träning vid cancer
Tid: 23 november 2021 09:00 - 15:15
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag om fysisk aktivitet och träning vid cancer. Ta del av föreläsningar om nya rön samt tips och råd vad gäller fysisk aktivitet och träning under och efter cancer.

Syd
Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)
Tid: 23 november 2021
Plats: Webbutbildning

Denna workshop riktar sig både till er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

Samverkan
Registerbaserad cancerforskning – unika förutsättningar i Sverige
Tid: 23 november 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Väst
Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?
Tid: 24 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 24 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Mellansverige
Föreläsning om premaligna pankreascystor
Tid: 24 november 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige bjuder in till en digital föreläsning om det efterfrågade ämnet premaligna pankreascystor.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 25 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Väst
Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?
Tid: 25 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet
Tid: 25 november 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 25 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Ulrika Rönningås, Onkologkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Sydöst
Regionalt möte SVF ÖGI cancer
Tid: 26 november 2021 09:30 - 14:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Syd
Cancerrehabilitering för fysioterapeuter i primärvården
Tid: 30 november 2021
Plats: Online

Detta webbinariet riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger grunden i cancerrehabilitering och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär. 30 november 2021 kl. 12.00-13.00.

Syd
Informationsutbyte om cancerbehandling och cancervården i Södra sjukvårdsregionen
Tid: 30 november 2021
Plats: Digitalt

RCC Syd, Region Skåne och Lif Södra arrangerar en förmiddag tillsammans

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte hypofystumörer
Tid: 30 november 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Precisionsmedicin – vad är det egentligen?
Tid: 30 november 2021 17:00 - 19:00
Plats: Online

Välkommen till fortbildning som arrangeras i syfte att stärka patient- och närståendeföreträdare inom RCC, i sin roll och bidra till ökad kunskap om hur precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård.