Kalender

Samverkan
Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer
Tid: 1 oktober 2021 - 10 november 2021
Plats: Distans

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.

Syd
Processmöte södra sjukvårdsregionen
Tid: 1 oktober 2021
Plats: Flädie mat & vingård

Välkommen till processmöte 1 oktober!

Stockholm Gotland
Hjärntumörpatientens vård och rehabilitering – Integrerad vård
Tid: 1 oktober 2021
Plats: Digitalt
Mellansverige
Regiondag inom lymfom
Tid: 1 oktober 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till RCC Mellansveriges regiondag för vårdpersonal inom lymfom.

Syd
GCP för chefer
Tid: 5 oktober 2021
Plats: online

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

Samverkan
Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect
Tid: 5 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Seminariet ingår i en nystartad seminarieserie om registerforskning.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 6 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Samverkan
Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor
Tid: 6 oktober 2021 08:30 - 16:00
Plats: Online

Under dagen kommer vi bland annat prata om HPV och risk för cancer, uppföljning och utredning och Socialstyrelsens översyn av screeningprogrammet. Det kommer även finnas tid för falldiskussioner.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 6 oktober 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor CNS-tumörer
Tid: 6 oktober 2021 12:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskenätverket för CNS-tumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 7 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte CNS-tumörer
Tid: 7 oktober 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för CNS-tumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 7 oktober 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Pernilla Wikström, Department of Medical Biosciences, UmU.

Mellansverige
Regiondag inom övre GI-cancer
Tid: 8 oktober 2021 09:30 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 11 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Väst
Cytostatikakörkort
Tid: 11 oktober 2021 - 11 november 2021
Plats: Göteborg

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 12 oktober 2021 09:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 12 oktober 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Mellansverige
Inspirationsdag: Barn som närstående
Tid: 13 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag som berör ämnet barn som närstående.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte barnonkologi
Tid: 13 oktober 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för barnonkologi i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Norr
Förutsättningar att leva tills man dör
Tid: 14 oktober 2021 09:30 - 15:00
Plats: Online

Vad är palliativ vård? Hur kan vi eftersträva god livskvalitet trots allvarlig eller obotlig sjukdom? Vilken forskning bedrivs på området? Detta och mycket mer tas upp under en digital utbildningsdag om palliativ vård.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 14 oktober 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Mattias Johansson, The International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, France

Syd
Dialogmöte patientföreningar
Tid: 14 oktober 2021
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium med dialog där Regionalt cancercentrum syds patient- och närståenderåd berättar om sitt arbete för att bidra till cancervårdens utveckling under hela vårdprocessen.

Samverkan
Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer – sjukdom eller funktionsrubbning?
Tid: 15 oktober 2021
Plats: Online

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.

Samverkan
Konferens om matstrups- och magsäckscancer
Tid: 15 oktober 2021 09:00 - 17:00
Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

– vägen framåt

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte prostatacancer
Tid: 15 oktober 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för prostatacancer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Arbetsgruppsmöte för OPT
Tid: 18 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Mellansverige
Informationsmöte om Min vårdplan och IPÖ
Tid: 18 oktober 2021 19:00 - 20:00
Plats: Online

Välkommen till informationsmöte om Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 19 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Norr
Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering
Tid: 20 oktober 2021 08:00 - 14:30
Plats: Videomöte i förbokade lokaler eller via Teams på egen dator

RCC Norr inbjuder till en dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets fokusområde är implementering av vårdprogrammet.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 21 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Stockholm Gotland
Stöd vid existentiell kris
Tid: 21 oktober 2021
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, lokal meddelas senare

Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och psykosocialt stöd stöd till patienter med kognitiv svikt eller personlighetsförändring och deras närstående

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet
Tid: 21 oktober 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 21 oktober 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Silvia Remeseiro, WCMM fellow,  Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM), UmU

Väst
Nätverksträff om patient- och medborgarmedverkan
Tid: 21 oktober 2021 16:00 - 18:30
Plats: Online
Mellansverige
Inställt: Regiondag inom malignt melanom
Tid: 22 oktober 2021
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

2021 års regiondag för vårdpersonal inom malignt melanom i Mellansverige är tyvärr inställd. RCC Mellansverige har valt att skjuta upp dagen till 2022.

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 27 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Samverkan
Forum alkohol
Tid: 27 oktober 2021
Plats: Digitalt

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.

Samverkan
Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning
Tid: 28 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 29 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).