Kalender

Väst
Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter
Tid: 21 januari 2021
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.

Väst
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp
Tid: 26 januari 2021
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.

Väst
Registerforskning från ax till limpa
Tid: 26 januari 2021 15:30 - 16:30
Plats: ZOOM-möte

- (idé – etik – databeställning – analys – resultat). Vad bör jag tänka på? En översikt.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor övre GI-cancer
Tid: 27 januari 2021 09:00 - 12:00
Plats: Video

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom övre GI-cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker digitalt.

Syd
Webbinarium: Hälsoskattning för cancerrehabilitering
Tid: 27 januari 2021
Plats: Microsoft Teams

OBS - Stängt för anmälan! För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Norr
Precisionsmedicin: Hur görs den tillgänglig för våra patienter och forskare?
Tid: 28 januari 2021 15:00 - 16:15
Plats: Digitalt möte

Välkommen till en presentation av Genomic Medicine Sweden (GMS) och GMC Norr.

Stockholm Gotland
Webbinarium matstrupscancer
Tid: 29 januari 2021 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt via Teams

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till utbildning och information om matstrupscancer.