Kalender

Väst
Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter
Tid: 21 januari 2021
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.

Väst
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp
Tid: 26 januari 2021
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.

Väst
Registerforskning från ax till limpa
Tid: 26 januari 2021 15:30 - 16:30
Plats: ZOOM-möte

- (idé – etik – databeställning – analys – resultat). Vad bör jag tänka på? En översikt.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor övre GI-cancer
Tid: 27 januari 2021 09:00 - 12:00
Plats: Video

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom övre GI-cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker digitalt.

Syd
Webbinarium: Hälsoskattning för cancerrehabilitering
Tid: 27 januari 2021
Plats: Microsoft Teams

OBS - Stängt för anmälan! För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Norr
Precisionsmedicin: Hur görs den tillgänglig för våra patienter och forskare?
Tid: 28 januari 2021 15:00 - 16:15
Plats: Digitalt möte

Välkommen till en presentation av Genomic Medicine Sweden (GMS) och GMC Norr.

Stockholm Gotland
Webbinarium matstrupscancer
Tid: 29 januari 2021 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt via Teams

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till utbildning och information om matstrupscancer.

Stockholm Gotland
Kurs i Grundläggande cancervård
Tid: 2 februari 2021
Plats: Online

Nu kan du anmäla dig till kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 2 februari 2021.

Syd
Webbinarium: Hälsoskattning för cancerrehabilitering
Tid: 3 februari 2021
Plats: Microsoft Teams

För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Samverkan
Livesändning från Europaparlamentet: United against cancer
Tid: 3 februari 2021 15:10 - 17:00
Plats: Online

Se livesändningen från Europaparlamentets TV-studio där europeiska folkpartiets grupp (the EPP Group) har bjudit in både europakommissionärer och ledande experter inom cancer för att diskutera nästa steg som Europa bör ta i kampen mot cancer.

Samverkan
Världscancerdagen 2021
Tid: 4 februari 2021 09:30 - 12:30
Plats: Online

På Världscancerdagen uppmärksammar Nätverket mot cancer tidig upptäckt. I år arrangeras Världscancerdagen som ett digitalt event.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte gynekologisk cancer
Tid: 5 februari 2021 10:00 - 13:00
Plats: Video

Välkommen till ett digitalt möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer. Möter sker via Teams.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor malignt melanom
Tid: 9 februari 2021 10:30 - 12:30
Plats: Video

Välkomna till nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom malignt melanom, den 9 februari. Mötet blir digitalt via Teams.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 9 februari 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor tjocktarms-, ändtarms- och analcancer
Tid: 11 februari 2021 09:00 - 12:00
Plats: Video

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Mötet sker digitalt.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor bröstcancer
Tid: 11 februari 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Välkomna till årets första nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom bröstcancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 11 februari 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången hålls vid totalt fyra tillfällen (två för onkologkliniker, två för urologkliniker) där vi tillsammans går igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 11 februari 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Erik Johansson Department of Medical Biochemistry and Biophysics, UmU. Titel: Fidelity when copying the genome - from basic research to clinical consequence

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte bröstcancer
Tid: 12 februari 2021 09:00 - 12:00
Plats: Video

Välkomna till årets första VPG-möte inom bröstcancer, som blir ett digitalt möte fredag den 12 februari.

Samverkan
Webbinarium: Europas plan mot cancer
Tid: 12 februari 2021
Plats: Online

Europeiska kommissionen sänder webbinarium om Europas plan mot cancer. Innehållet i cancerplanen kommer diskuteras såväl som hur intressenter kan stödja genomförandet av planen och dess åtgärder.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte tjock- och ändtarmscancerscreening
Tid: 17 februari 2021 10:00 - 12:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 18 februari 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången hålls vid totalt fyra tillfällen (två för onkologkliniker, två för urologkliniker) där vi tillsammans går igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 18 februari 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Oskar Hemingsson, Department of Surgical and Perioperative Sciences, UmU. Titel: Breast cancer liver metastases- molecular subtypes and a randomized trial on liver surgery 

Samverkan
Genomgång av patientöversikt njurcancer
Tid: 19 februari 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 22 februari 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången hålls vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Norr
Workshop: SVF för skelett- och mjukdelssarkom
Tid: 23 februari 2021 08:30 - 10:30
Plats: Digitalt möte

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för skelett- och mjukdelssarkom.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 25 februari 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången hålls vid totalt fyra tillfällen (två för onkologkliniker, två för urologkliniker) där vi tillsammans går igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 25 februari 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Kristian Pietras, Division of Translational Cancer Research, Lund University. Titel: Microenvironmental control of malignant phenotypes

Väst
Vad är en kliniskt viktig skillnad i registerbaserad forskning?
Tid: 25 februari 2021 15:30 - 16:30
Plats: Zoom
Syd
Cancerrehabilitering i primärvården: utbildningsmaterial
Tid: 1 mars 2021 - 30 juni 2021
Plats: Utbildningsfilmer

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.

Norr
Workshop: SVF för gynekologisk cancer
Tid: 2 mars 2021 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt möte

Välkommen till digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.

Syd
Webbinarium: Att lindra smärta
Tid: 3 mars 2021
Plats: Microsoft Teams

För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 4 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången hålls vid totalt fyra tillfällen (två för onkologkliniker, två för urologkliniker) där vi tillsammans går igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Mellansverige
Föreläsning sexuell hälsa, del 1: Basfysiologi
Tid: 4 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Zoom

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering och projektet för bäckencancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.

Syd
Good clinical practice grundkurs
Tid: 9 mars 2021
Plats: Kursen sker digitalt

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 9 mars 2021 10:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 9 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Mellansverige
Webbinarium: Nutrition vid cancerbehandling
Tid: 11 mars 2021 09:30 - 16:00
Plats: Webbinarium

Frågorna om vilken mat som är den bästa för personer med cancer är många och budskapen motstridiga. Detta kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Under det här kostnadsfria webbinariet sätter vi fokus på nutrition under och efter cancerbehandling, för att reda ut vad forskningen säger och sticka hål på de vanligaste myterna.

Syd
Webbinarium: Att lindra smärta
Tid: 11 mars 2021
Plats: Microsoft Teams

För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer
Tid: 11 mars 2021
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 16 mars 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte bröstradiologi
Tid: 17 mars 2021 08:00 - 12:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt njurcancer
Tid: 18 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 18 mars 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Kathrin Wode, RCC Stockholm Gotland. Titel: Komplementär- och integrativmedicin i cancervården - hur kan vi råda patienterna

Samverkan
Nationell arbetsgrupp för OPT
Tid: 23 mars 2021 08:00 - 16:00
Plats: Video

Möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Norr
Workshop kring SVF för buksarkom
Tid: 23 mars 2021 09:30 - 11:30
Plats: Digitalt möte

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för buksarkom.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt melanom
Tid: 24 mars 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 25 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Syd
Webbinarium om tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem
Tid: 26 mars 2021
Plats: Onlinesändning
Väst
Seminarium: Identifiering av riskgrupper för fallskada och fraktur med hjälp av kombinerade hälsodataregister och ny metodologi
Tid: 30 mars 2021 15:30 - 16:30
Plats: Zoom
Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 7 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 7 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt njurcancer
Tid: 8 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 8 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 13 april 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Workshop: Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom
Tid: 13 april 2021 14:00 - 16:00
Plats: Via Zoom

Välkommen till en digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för hudmelanom. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.

Mellansverige
Föreläsning sexuell hälsa, del 2: Bemötande i vården
Tid: 13 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Teams

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte bukspottkörtelcancer
Tid: 15 april 2021 13:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Syd
Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2
Tid: 15 april 2021
Plats: Webbinarium

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 15 april 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Teresa Frisan, Department of Molecular Biology, UmU. Titel: Bacterial genotoxins: an interface between infection and cancer biology

Samverkan
Gyncancerdagen 2021
Tid: 17 april 2021 11:00 - 16:30
Plats: Online

Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen som i år är helt digital.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 20 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Stockholm Gotland
”Cytostatika som symtomlindring i palliativ vård
Tid: 20 april 2021
Plats: Digital föreläsning

I ett samarbete mellan Palliativt kunskapscenter i Stockholm och RCC Stockholm Gotland hålls en kostnadsfri digital föreläsning om cytostatika som symtomlindring vid palliativ vård.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom huvud- halscancer
Tid: 20 april 2021 13:00 - 15:30
Plats: Video

Välkommen till möte för det sjukvårdsregionala kontaktsjuksköterskenätverket för huvud- och halscancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 20 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Norr
Föreläsning MR prostata
Tid: 21 april 2021 10:30 - 12:00
Plats: Digitalt

Ett seminarium som syftar till att höja kvaliteten på MRT prostata i norra sjukvårdsregionen via synkronisering av det tekniska genomförandet. Dessutom ges en uppdatering inom AI, nationell svarsmall i INCA/Sectra och ett förslag till återkommande kollegial granskning av utförda undersökningar.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt melanom
Tid: 21 april 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 22 april 2021
Plats: OBS - inställt pga få anmälningar

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Stockholm Gotland
Mat och kultur genom livet
Tid: 22 april 2021
Plats: Webbinarium

Välkommen till en kostnadsfri utbildningsdag med fokus på att främja hälsosamma matvanor.

Norr
Sjukvårdsregional cancerdag 2021
Tid: 22 april 2021 10:00 - 16:00
Plats: Digitalt möte

RCC Norr inbjuder chefssamråd, arbetsgrupper, patient- och närståendeföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare till en sjukvårdsregional cancerdag. På grund av det rådande läget kring Coronaviruset har vi beslutat att arrangera konferensen digitalt via Zoom.

Norr
The Translational Cancer Research Day
Tid: 23 april 2021 08:30 - 15:30
Plats: Via Zoom

The Translational Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Poster session with poster price and round table discussions. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte lever-, gallvägs- och gallblåsecancer
Tid: 23 april 2021 09:00 - 15:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt lungcancer
Tid: 23 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 27 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt cancer i CNS
Tid: 28 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 29 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt äggstockscancer
Tid: 29 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 29 april 2021 15:00 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Peter Campbell, American Cancer Society. Titel: "The NCI Colorectal Cancer Pooling Project: why we built it and why we think it matters" Observera att föreläsningen börjar kl. 15.00 vid detta tillfälle.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte huvud- halscancer
Tid: 3 maj 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för huvud- och halscancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt njurcancer
Tid: 4 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.

Väst
Registerstudier på sällsynta diagnoser och små patientgrupper - möjligheter, design och fallgropar
Tid: 4 maj 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
AI-teknik för jämlik och effektiv cancervård
Tid: 5 maj 2021 14:30 - 17:30
Plats: Online

Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för en god, jämlik och effektiv cancervård. Men hur kan AI användas och vilka krav ställer det? Få en samlad bild av kunskapsläget, inspireras av pågående initiativ och bidra till en vassare samverkan – välkommen på ett interaktivt seminarium!

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 5 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 5 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Mellansverige
Webbinarium: Fläck i lever - vad ska jag göra?
Tid: 5 maj 2021
Plats: Online

Webbinarium om utredning av oklara leverförändringar. Föreläsare: Jozef Urdzik, överläkare och tf sektionschef Lever-pankreas sektionen, verksamhetsområde kirurgi, Akademiska sjukhuset.

Syd
Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2
Tid: 6 maj 2021
Plats: Webbinarium

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.

Mellansverige
Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer
Tid: 6 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 6 maj 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Lixiao Wang, Department of Medical Biosciences, UmU.

Väst
Hudcancer: ett samtal om tidig diagnos och sunda solvanor
Tid: 10 maj 2021 12:00 - 12:45
Plats: Online

Hudcancer blir allt vanligare och är idag den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Många fall av hudcancer kan förebyggas genom sunda solvanor. Tidig upptäckt av malignt melanom, den mest aggressiva formen av hudcancer, är avgörande för prognosen.

Samverkan
Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning
Tid: 10 maj 2021 13:00 - 16:30
Plats: Online

Regionalt cancercentrum väst och Prostatacancercentrum Skåne delade med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. På plats fanns även ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning för att berätta om arbetet som sker nationellt. 

Norr
Dialogmöte för dietister kring cancerrehabilitering
Tid: 10 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 6 maj

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Först ut är ett dialogmöte som riktar sig till dietister inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. 

Syd
Optimerad och jämlik cancervård
Tid: 11 maj 2021
Plats: Digitalt möte

Dialogmöte mellan regionala patientprocessledare, patient- och närståenderepresentanter, chefer i sjukvården samt företrädare för förvaltningarna i Södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 11 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt prostatacancer
Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt äggstockscancer
Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Webbinarium Min vårdplan inom barnonkologi
Tid: 19 maj 2021
Plats: Webbinarium, via Teams

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.

Norr
Workshop nr 2 för SVF övre GI
Tid: 20 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Uppföljning av workshop som genomfördes i september. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus är kodning och kvalitetssäkring inom SVF.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte matstrups- och magsäckscancer
Tid: 20 maj 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för matstrups- och magsäckscancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt cancer i CNS
Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Norr
Dialogmöte för arbetsterapeuter kring cancerrehabilitering
Tid: 25 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 21 maj

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till arbetsterapeuter inom cancervården i norra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Webbinarium Min vårdplan inom barnonkologi
Tid: 25 maj 2021
Plats: Webbinarium via Teams

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.

Samverkan
Annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 26 maj 2021
Plats: Online

The steering committee looks forward to meeting both old and new colleagues with an interest in cancer care planning from all of the Nordic countries.

Norr
Dialogmöte kring cancerrehabilitering för fysioterapeuter och sjukgymnaster
Tid: 26 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 22 maj

Mötet innehåller information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.

Stockholm Gotland
Presentation av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023
Tid: 26 maj 2021
Plats: Online

Välkommen att delta vid digital workshop där RCC Stockholm Gotland presenterar pågående arbete inom ramen för den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023.

Sydöst
Palliation sydöst 2021
Tid: 26 maj 2021 14:00 - 15:30
Plats: Online

Utbildningen riktar sig till dig som möter palliativa patienter i ditt arbete inom vård och omsorg.

Stockholm Gotland
Regiondag för lungcancer under covid-19 pandemin
Tid: 27 maj 2021
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland anordnar digital regiondag kring lungcancer under covid-19 pandemin. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar och kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad lungcancer i Region Stockholm och Region Gotland.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer
Tid: 27 maj 2021 15:00 - 17:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.

Syd
Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP
Tid: 28 maj 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt cancer i CNS
Tid: 28 maj 2021 13:00 - 14:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt äggstockscancer
Tid: 1 juni 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång av patientöversikt myelom
Tid: 1 juni 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Väst
Registerstudier på vanliga diagnoser och stora patientgrupper
Tid: 3 juni 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Seminariet kommer handla om registerstudier på vanliga diagnoser och stora patientgrupper. Primärvårdsregistret QregPV, möjligheter och pågående forskning.

Syd
Digital workshop om bäckencancerrehabilitering
Tid: 4 juni 2021
Plats: Teams
Samverkan
Genomgång patientöversikt cancer i CNS
Tid: 8 juni 2021 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 10 juni 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Florentin Spaeth, Department of Radiation Sciences, UmU. Titel: "How to identify and evaluate biomarkers using longitudinal prospective cohorts such as NSHDS - Knowledge shared from lymphoid malignancies"

Samverkan
Genomgång av patientöversikt äggstockscancer
Tid: 16 juni 2021 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 26 augusti 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte för palliativ vård
Tid: 31 augusti 2021
Plats: Online

Välkommen på möte för Mellansveriges sjukvårdsregionala vårdprocessgrupp för palliativ vård.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 1 september 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen på möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Norr
Cancerseminarium i norr. OBS! kl. 9.00
Tid: 2 september 2021 09:00 - 10:00
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: John Hooper, Mater Research Institute, University of Queensland, Australia.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte för cancerprevention
Tid: 6 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention.

Sydöst
Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖSR
Tid: 7 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

En gemensam digital dialog om sammanhållna vårdprocesser inklusive standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan RCC Sydöst och RCC i Samverkan

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 9 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 14 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Syd
Good clinical practice repetitionskurs
Tid: 14 september 2021
Plats: Online

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.

Samverkan
Presentation av nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn
Tid: 17 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Varmt välkommen till ett webbinarium där det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn presenteras.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 21 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Mellansverige
Utbildningsdag om kirurgisk vård inom lever- och bukspottkörtelcancer
Tid: 21 september 2021 09:00 - 16:30
Plats: Online

En utbildningsdag för sjuksköterskor och undersköterskor i Sjukvårdsregion Mellansverige om kirurgisk vård - inriktning mot lever- och bukspottkörtelcancer. Dagen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på kirurgisk vårdavdelning i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 22 september 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Syd
GCP för chefer
Tid: 23 september 2021
Plats: online

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

Norr
Nätverksträff för Diagnostiska centrum
Tid: 28 september 2021 08:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen den årliga nätverksträffen, för DC inom norra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte hypofystumörer
Tid: 28 september 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Norr
Sjukvårdsregional nätverksträff kring palliativ vård
Tid: 29 september 2021 - 30 september 2021
Plats: Online

Nätverksträffen arrangeras årligen i norra sjukvårdsregionen och syftar till att förena personal inom specialiserad palliativ vård för diskussioner om aktuella händelser, forskning och kunskapsläge.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte tarmcancerscreening
Tid: 29 september 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för tarmcancerscreening i Mellansverige.

Samverkan
Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer
Tid: 1 oktober 2021 - 10 november 2021
Plats: Distans

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.

Syd
Processmöte södra sjukvårdsregionen
Tid: 1 oktober 2021
Plats: Flädie mat & vingård

Välkommen till processmöte 1 oktober!

Stockholm Gotland
Hjärntumörpatientens vård och rehabilitering – Integrerad vård
Tid: 1 oktober 2021
Plats: Digitalt
Mellansverige
Regiondag inom lymfom
Tid: 1 oktober 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till RCC Mellansveriges regiondag för vårdpersonal inom lymfom.

Syd
GCP för chefer
Tid: 5 oktober 2021
Plats: online

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.

Samverkan
Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect
Tid: 5 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Seminariet ingår i en nystartad seminarieserie om registerforskning.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 6 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Samverkan
Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor
Tid: 6 oktober 2021 08:30 - 16:00
Plats: Online

Under dagen kommer vi bland annat prata om HPV och risk för cancer, uppföljning och utredning och Socialstyrelsens översyn av screeningprogrammet. Det kommer även finnas tid för falldiskussioner.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 6 oktober 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor CNS-tumörer
Tid: 6 oktober 2021 12:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskenätverket för CNS-tumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 7 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte CNS-tumörer
Tid: 7 oktober 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för CNS-tumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 7 oktober 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Pernilla Wikström, Department of Medical Biosciences, UmU.

Mellansverige
Regiondag inom övre GI-cancer
Tid: 8 oktober 2021 09:30 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 11 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Väst
Cytostatikakörkort
Tid: 11 oktober 2021 - 11 november 2021
Plats: Göteborg

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention
Tid: 12 oktober 2021 09:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 12 oktober 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Mellansverige
Inspirationsdag: Barn som närstående
Tid: 13 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag som berör ämnet barn som närstående.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte barnonkologi
Tid: 13 oktober 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för barnonkologi i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Norr
Förutsättningar att leva tills man dör
Tid: 14 oktober 2021 09:30 - 15:00
Plats: Online

Vad är palliativ vård? Hur kan vi eftersträva god livskvalitet trots allvarlig eller obotlig sjukdom? Vilken forskning bedrivs på området? Detta och mycket mer tas upp under en digital utbildningsdag om palliativ vård.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 14 oktober 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Mattias Johansson, The International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, France

Syd
Dialogmöte patientföreningar
Tid: 14 oktober 2021
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium med dialog där Regionalt cancercentrum syds patient- och närståenderåd berättar om sitt arbete för att bidra till cancervårdens utveckling under hela vårdprocessen.

Samverkan
Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer – sjukdom eller funktionsrubbning?
Tid: 15 oktober 2021
Plats: Online

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.

Samverkan
Konferens om matstrups- och magsäckscancer
Tid: 15 oktober 2021 09:00 - 17:00
Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

– vägen framåt

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte prostatacancer
Tid: 15 oktober 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för prostatacancer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Arbetsgruppsmöte för OPT
Tid: 18 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Mellansverige
Informationsmöte om Min vårdplan och IPÖ
Tid: 18 oktober 2021 19:00 - 20:00
Plats: Online

Välkommen till informationsmöte om Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 19 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Norr
Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering
Tid: 20 oktober 2021 08:00 - 14:30
Plats: Videomöte i förbokade lokaler eller via Teams på egen dator

RCC Norr inbjuder till en dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets fokusområde är implementering av vårdprogrammet.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 21 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Stockholm Gotland
Stöd vid existentiell kris
Tid: 21 oktober 2021
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, lokal meddelas senare

Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och psykosocialt stöd stöd till patienter med kognitiv svikt eller personlighetsförändring och deras närstående

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet
Tid: 21 oktober 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 21 oktober 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Silvia Remeseiro, WCMM fellow,  Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM), UmU

Väst
Nätverksträff om patient- och medborgarmedverkan
Tid: 21 oktober 2021 16:00 - 18:30
Plats: Online
Mellansverige
Inställt: Regiondag inom malignt melanom
Tid: 22 oktober 2021
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

2021 års regiondag för vårdpersonal inom malignt melanom i Mellansverige är tyvärr inställd. RCC Mellansverige har valt att skjuta upp dagen till 2022.

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 27 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Samverkan
Forum alkohol
Tid: 27 oktober 2021
Plats: Digitalt

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.

Samverkan
Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning
Tid: 28 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 29 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 1 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 3 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 3 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Väst
Cytostatikakörkort
Tid: 8 november 2021 - 9 december 2021
Plats: Göteborg

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom
Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 11 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 11 november 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 11 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Martin Rutegård, WCMM and Department of Surgical and Perioperative Sciences, UmU.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 12 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Sydöst
Processmöte hudmelanom
Tid: 12 november 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online
Mellansverige
Höstmöte tjock- och ändtarmscancer
Tid: 12 november 2021 09:00 - 14:30
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer bjuder in till höstmöte den 12 november 2021. Mötet hålls digitalt och riktar sig främst till sjukvårdspersonal samt patient- och närståendeföreträdare inom tjock- och ändtarmscancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 15 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.

Sydöst
Referensgruppsmöte cervixcancerprevention (sjukvårdsregionalt)
Tid: 15 november 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 16 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).

Samverkan
Kurs i basal gastroskopi och koloskopi
Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer
Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Sydöst
Palliation sydöst 2021
Tid: 17 november 2021 14:00 - 16:00
Plats: Online
Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Samverkan
Lindring bortom boten
Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 18 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Charlotta Dabrosin, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), Linköping University

Sydöst
Regionalt REK-möte ÖGI cancer
Tid: 19 november 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Norr
Workshop: Standardiserat vårdförlopp bröstcancer
Tid: 19 november 2021 13:00 - 14:30
Plats: Online

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer.

Syd
Cancerbehandlingar- en crash course för rehabiliteringspersonal i primärvården
Tid: 22 november 2021
Plats: Online

Ett webbinarium för dig som vill veta mer om cancerbehandlingar inför cancerrehabilitering i primärvården. 22 november 2021, kl. 12.00-13.00

Syd
Cancerbehandlingar- en crash course för rehabiliteringspersonal i primärvården
Tid: 22 november 2021
Plats: Distans

Ett webbinarium för dig som vill veta mer om cancerbehandlingar inför cancerrehabilitering i primärvården. 22 november 2021, kl. 12.00-13.00

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte mammografi
Tid: 23 november 2021 08:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för mammografi i Mellansverige.

Mellansverige
Inspirationsdag: Fysisk aktivitet och träning vid cancer
Tid: 23 november 2021 09:00 - 15:15
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag om fysisk aktivitet och träning vid cancer. Ta del av föreläsningar om nya rön samt tips och råd vad gäller fysisk aktivitet och träning under och efter cancer.

Syd
Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)
Tid: 23 november 2021
Plats: Webbutbildning

Denna workshop riktar sig både till er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

Samverkan
Registerbaserad cancerforskning – unika förutsättningar i Sverige
Tid: 23 november 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Väst
Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?
Tid: 24 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 24 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Mellansverige
Föreläsning om premaligna pankreascystor
Tid: 24 november 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige bjuder in till en digital föreläsning om det efterfrågade ämnet premaligna pankreascystor.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer
Tid: 25 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Väst
Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?
Tid: 25 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.

Mellansverige
Möte för patient- och närståenderådet
Tid: 25 november 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 25 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Ulrika Rönningås, Onkologkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Sydöst
Regionalt möte SVF ÖGI cancer
Tid: 26 november 2021 09:30 - 14:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Syd
Cancerrehabilitering för fysioterapeuter i primärvården
Tid: 30 november 2021
Plats: Online

Detta webbinariet riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger grunden i cancerrehabilitering och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär. 30 november 2021 kl. 12.00-13.00.

Syd
Informationsutbyte om cancerbehandling och cancervården i Södra sjukvårdsregionen
Tid: 30 november 2021
Plats: Digitalt

RCC Syd, Region Skåne och Lif Södra arrangerar en förmiddag tillsammans

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte hypofystumörer
Tid: 30 november 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Precisionsmedicin – vad är det egentligen?
Tid: 30 november 2021 17:00 - 19:00
Plats: Online

Välkommen till fortbildning som arrangeras i syfte att stärka patient- och närståendeföreträdare inom RCC, i sin roll och bidra till ökad kunskap om hur precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård.

Samverkan
Webbinarium: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 1 december 2021 15:00 - 15:45
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer. Webbinariet ges vid två tillfällen under december.

Samverkan
Nationellt webbinarium om sexuell hälsa vid bäckencancer
Tid: 2 december 2021 13:00 - 16:15
Plats: Online

Sexuella behov försvinner inte för att man får en allvarlig sjukdom men både behov och förutsättningar kan förändras.

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte cancerprevention
Tid: 2 december 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.

Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 2 december 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Sophia Harlid, Department of Radiation Sciences, UmU.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 3 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Sydöst
Regionmöte om hjärntumörer
Tid: 3 december 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta
Samverkan
INSTÄLLT Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS
Tid: 7 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).

Samverkan
INSTÄLLT Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer
Tid: 8 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte barnonkologi
Tid: 8 december 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för barnonkologi i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Samverkan
Webbinarium: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer
Tid: 8 december 2021 15:00 - 15:45
Plats: Online

Välkommen till ett webbinarium där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer. Webbinariet ges vid två tillfällen under december.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom
Tid: 9 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Syd
Möte för en optimerad och jämlik cancervård
Tid: 9 december 2021
Plats: Digitalt

Den 9 december bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Stockholm Gotland
Inspirationsdag cancerplanen
Tid: 9 december 2021 09:30 - 16:00
Plats: Online

Halvvägs med cancerplanen! Var med 9 december under RCC Stockholm Gotlands digitala inspirationsdag med nedslag i projekt, diskussion och med inspiration framåt.

Norr
Seminarium om kliniska studier
Tid: 9 december 2021 14:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till ett förlängt torsdagsseminarium med temat: Kliniska studier. Vilka är fallgroparna, och vad är viktigt för en framgångsrik klinisk studie? Vilka etiska överväganden är centrala för kliniska prövningar? Seminariet hålls på engelska. Ingen anmälan.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer
Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer
Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).

Mellansverige
Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer
Tid: 15 december 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.

Samverkan
Machine learning baserat på registerdata för kliniska beslutsmodeller – erfarenheter och möjligheter
Tid: 16 december 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021.

Samverkan
Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer
Tid: 17 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).