MENY

Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

6
SEP
2018

Väst

Regional utbildningsdag prostatacancer

Tid: 6 september 2018
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Välkommen till mer kunskap inom prostatacancerområdet 6 september. En heldagsutbildning med intressant innehåll och rikt utbyte av erfarenheter.


14
SEP
2018

Syd

Bench to bedside – for clinicians and cancer researchers in uro-oncology

Tid: 14 september 2018
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

September 14th, 2018 at Clarion Hotel & Congress Malmö Live


14
SEP
2018

Syd

Radiologisk workshop "watch and wait"

Tid: 14 september 2018
Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö

OBS - sista anmälningsdag har passerats.


18
SEP
2018

Norr

Regional nätverksträff för profession inom palliativ vård i norra sjukvårdsregionen

Tid: 18 september 2018 - 19 september 2018
Plats: OSD kongress/event/nöje. Krondikesvägen 93, Östersund

Palliativt kompetenscentrum norr (PKC) och Storsjögläntan hälsar dig varmt välkommen till konferens den 18–19 september. Vi träffas på OSD i Östersund.


18
SEP
2018

Väst

Uppstartsmöte för regionalt patientstöd vid cancer i övre GI

Tid: 18 september 2018 16:30 - 19:00
Plats: Medicinaregatan 18 G, Göteborg

RCC Väst och patientföreningen PALEMA bjuder in till en informationskväll för uppstart av en avdelning för patient- och närståendestöd i Väst inom bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla, magsäck och matstrupe.


19
SEP
2018

Norr

Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Tid: 19 september 2018 09:30 - 15:30
Plats: OBS! Ansia konferens

Nu är det dags för andra nätverksträffen för Diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. DC i Lycksele inbjuder till en heldag med mycket nätverkande och annat matnyttigt.


21
SEP
2018

Syd

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Tid: 21 september 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som skall utföra undersökningar. Deltagande av verksamhetschefer och sektionschefer är önskvärt. De kliniska diskussionerna leds av en urolog.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för cancerprevention

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för cancerprevention på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Stora 4:an, Uppsala.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor. Information om lokal kommer senare.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, tisdagen 25 september på Västmanlands sjukhus i Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering och arbetsgrupp Barn som närstående

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och arbetsgruppen Barn som närstående på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen (kl 10.30-15.00), Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom Övre GI-cancer

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom övre GI cancer på Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen, Regionhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering onsdag 26 september, på Västmanlands sjukhus i Västerås.


27
SEP
2018

Uppsala Örebro

Internat – Regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer

Tid: 27 september 2018 10:00 - 28 september 2018 12:30
Plats: Haga Slott, Enköping

Välkomna till internat med regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer på Haga Slott i Enköping.