Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

4
APR
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Tid: 4 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


4
APR
2018

Syd

Processmöte inför SVF neuroendokrina buktumörer

Tid: 4 april 2018
Plats: Stadshotellet, Hässleholm

Inför SVF för neuroendokrina buktumörer som startar i år finns ett behov av att vi inom södra sjukvårdsregionen ser över och samordnar processer och arbetsfördelning inom detta område.


6
APR
2018

Syd

Nätverksmöte koloskopi

Tid: 6 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Antalet koloskopier ökar för varje år, så gör också behoven och koloskopi beskrivs i många sammanhang som en flaskhals. Inför sannolikt kommande screening för kolorektal cancer ser vi många utmaningar och behov av att skapa ett nätverk för regionalt samarbete.


17
APR
2018

Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Tid: 17 april 2018
Plats: MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.


18
APR
2018

Syd

En afton om gynekologisk cancer

Tid: 18 april 2018
Plats: Malmö

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer. I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.


19
APR
2018

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Tid: 19 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Under vårens dag för kontaktsjuksköterskor och teamen runt cancerpatienten tar vi bland annat upp vårdpersonals språkbruk och metaforer för cancer, familjens hälsa och välbefinnande vid cancersjukdom, prevention och egenvård vid risk för lymfödem samt barn som anhöriga inom palliativ vård.


19
APR
2018

Norr

Regionala cancerdagar 2018

Tid: 19 april 2018 - 20 april 2018
Plats: Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

RCC Norr bjuder in regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.


19
APR
2018

Väst

Välkommen till Västsvenska Bröstcancerdagarna

Tid: 19 april 2018 09:30 - 20 april 2018 12:30
Plats: Kulturhuset, Trädgårdsgatan 9, Skövde

Dagarna har ett rikt intressant innehåll och vänder sig till alla som arbetar inom bröstcancerprocessen i västra sjukvårdsregionen.


20
APR
2018

Sydöst

Regiondag om hjärntumörer

Tid: 20 april 2018 10:00 - 15:00
Plats: Hotel Rådmannen, Alvesta


24
APR
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Tid: 24 april 2018
Plats: Stadshotellet Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


24
APR
2018

Väst

Regional utbildningsdag cancerrehabilitering

Tid: 24 april 2018 09:00 - 16:00
Plats: OBS! LOKALÄNDRING: Folketshus, Järntorget, Göteborg

Arbetar du med cancerpatienter och vill kompetensutveckla dig inom teambaserad cancerrehabilitering? Nu har du möjlighet att stärka dina kunskaper med en heldagsutbildning!


25
APR
2018

Syd

Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandlingar - en tvärvetenskaplig endagskurs

Tid: 25 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till en dag med föreläsningar och patientfall angående utredning, diagnos och behandling av immunrelaterade biverkningar.