MENY

Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

1
MAR
2018

Norr

Bättre vårdkedjor

Tid: 1 mars 2018 13:00 - 16:00
Plats: Via video och på olika platser i regionen

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.


1
MAR
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 1 mars 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Mikael Johansson, Institutionen för strålningsvetenskaper/ onkologi, Umeå universitet


8
MAR
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 8 mars 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Maria Planck, institutionen för klinisk forskning, universitetsjukhuset i Lund.


12
MAR
2018

Norr

Sexuell hälsa vid cancer

Tid: 12 mars 2018 09:00 - 16:30
Plats: Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

RCC Norr och Sexologiskt centrum arrangerar gemensamt en utbildning för profession inom cancervården, om sexuell hälsa vid cancer. Under förmiddagen hälsas också patientrepresentanter varmt välkomna.


15
MAR
2018

Väst

Nätverksträff för koordinatorer

Tid: 15 mars 2018
Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg

En heldag tillägnad kunskapsutbyte kring standardiserat vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.


26
MAR
2018

Sydöst

Regionalt njurcancermöte

Tid: 26 mars 2018 10:00 - 15:00
Plats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

För urologer, onkologer, radiologer och kontaktsjuksköterskor som möter patienter med njurcancer, samt ansvariga för INCA-registrering i kvalitetsregistret.