MENY

Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

16
JAN
2018

Norr

Uppföljning av projektet sunda solvanor för alla barn

Tid: 16 januari 2018 14:00 - 16:00
Plats: Konferensrummet på RCC Norr, Nus, Umeå. Möjlighet finns även att delta via video eller telefon.

Till dig som är folkhälsochef, BHV-chef, BHV-överläkare och primärvårdschef i norra sjukvårdsregionen. Härmed inbjuds du till redovisning av slutrapport och resultat från projektet Sunda solvanor, med efterföljande diskussion om hur varje landsting/region kan arbeta vidare med detta inom barnhälsovården under 2018.


18
JAN
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 18 januari 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Sven Törnberg, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet i Stockholm.


25
JAN
2018

Samverkan

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?


25
JAN
2018

Syd

Nationellt möte: Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt som under mötet oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.


2
FEB
2018

Väst

Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Tid: 2 februari 2018 09:00 - 15:00
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Ta del av erfarenheter och goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp och delta i dialog kring framtida utmaningar.


4
FEB
2018

Samverkan

Världscancerdagen 2018

Tid: 4 februari 2018 10:00 - 16:00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.


7
FEB
2018

Väst

Öppet hus- Kraftens hus Sjuhärad

Tid: 7 februari 2018 12:00 - 20:00
Plats: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås

Kraftens hus är en mötesplats som kompletterar vården, och andra aktörer, för att ge psykiskt, socialt och praktiskt stöd till alla cancerberörda.


1
MAR
2018

Norr

Bättre vårdkedjor

Tid: 1 mars 2018 13:00 - 16:00
Plats: Via video och på olika platser i regionen

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.


1
MAR
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 1 mars 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Mikael Johansson, Institutionen för strålningsvetenskaper/ onkologi, Umeå universitet


8
MAR
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 8 mars 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Maria Planck, institutionen för klinisk forskning, universitetsjukhuset i Lund.


12
MAR
2018

Norr

Sexuell hälsa vid cancer

Tid: 12 mars 2018 09:00 - 16:30
Plats: Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

RCC Norr och Sexologiskt centrum arrangerar gemensamt en utbildning för profession inom cancervården, om sexuell hälsa vid cancer. Under förmiddagen hälsas också patientrepresentanter varmt välkomna.


15
MAR
2018

Väst

Nätverksträff för koordinatorer

Tid: 15 mars 2018
Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg

En heldag tillägnad kunskapsutbyte kring standardiserat vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.


26
MAR
2018

Sydöst

Regionalt njurcancermöte

Tid: 26 mars 2018 10:00 - 15:00
Plats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

För urologer, onkologer, radiologer och kontaktsjuksköterskor som möter patienter med njurcancer, samt ansvariga för INCA-registrering i kvalitetsregistret.


4
APR
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Tid: 4 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


4
APR
2018

Syd

Processmöte inför SVF neuroendokrina buktumörer

Tid: 4 april 2018
Plats: Stadshotellet, Hässleholm

Inför SVF för neuroendokrina buktumörer som startar i år finns ett behov av att vi inom södra sjukvårdsregionen ser över och samordnar processer och arbetsfördelning inom detta område.


6
APR
2018

Syd

Nätverksmöte koloskopi

Tid: 6 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Antalet koloskopier ökar för varje år, så gör också behoven och koloskopi beskrivs i många sammanhang som en flaskhals. Inför sannolikt kommande screening för kolorektal cancer ser vi många utmaningar och behov av att skapa ett nätverk för regionalt samarbete.


10
APR
2018

Norr

Workshop för Rehabspåret. Inställd!

Tid: 10 april 2018 - 13 april 2018
Plats: Videomöte

Införandeprojektet Rehabspåret avslutades den 31 mars 2018. En workshop var planerad till den 10 april, men ställs nu in på grund av för få anmälda deltagare. Deltagare i projektet erbjuds att i stället delta i ett videomöte den 10 april alternativt den 13 april. Mer information om detta ges av projektledarna.


11
APR
2018

Uppsala Örebro

Nätverksmöte för sjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad

Tid: 11 april 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Stora 4:an

Regionala nätverket för sjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad håller ett möte på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A i Uppsala.


17
APR
2018

Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Tid: 17 april 2018
Plats: MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.


18
APR
2018

Syd

En afton om gynekologisk cancer

Tid: 18 april 2018
Plats: Malmö

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer. I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.


19
APR
2018

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Tid: 19 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Under vårens dag för kontaktsjuksköterskor och teamen runt cancerpatienten tar vi bland annat upp vårdpersonals språkbruk och metaforer för cancer, familjens hälsa och välbefinnande vid cancersjukdom, prevention och egenvård vid risk för lymfödem samt barn som anhöriga inom palliativ vård.


19
APR
2018

Norr

Regionala cancerdagar 2018

Tid: 19 april 2018 - 20 april 2018
Plats: Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

RCC Norr bjuder in regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.


19
APR
2018

Väst

Välkommen till Västsvenska Bröstcancerdagarna

Tid: 19 april 2018 09:30 - 20 april 2018 12:30
Plats: Kulturhuset, Trädgårdsgatan 9, Skövde

Dagarna har ett rikt intressant innehåll och vänder sig till alla som arbetar inom bröstcancerprocessen i västra sjukvårdsregionen.


20
APR
2018

Sydöst

Regiondag om hjärntumörer

Tid: 20 april 2018 10:00 - 15:00
Plats: Hotel Rådmannen, Alvesta


24
APR
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Tid: 24 april 2018
Plats: Stadshotellet Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


24
APR
2018

Väst

Regional utbildningsdag cancerrehabilitering

Tid: 24 april 2018 09:00 - 16:00
Plats: OBS! LOKALÄNDRING: Folketshus, Järntorget, Göteborg

Arbetar du med cancerpatienter och vill kompetensutveckla dig inom teambaserad cancerrehabilitering? Nu har du möjlighet att stärka dina kunskaper med en heldagsutbildning!


25
APR
2018

Syd

Immunrelaterade biverkningar vid cancerbehandlingar - en tvärvetenskaplig endagskurs

Tid: 25 april 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till en dag med föreläsningar och patientfall angående utredning, diagnos och behandling av immunrelaterade biverkningar.


26
APR
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för dysplasi barnmorskor och sjuksköterskor

Tid: 26 april 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Uppsala

Regionalt Cancercentum Uppsala Örebro och vårdprocessgruppen i cervixscreening anordnar nätverksträff för dysplasi barnmorskor och sjuksköterskor i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen på, RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, konferensrum Stora 4:an i Uppsala.


2
MAJ
2018

Syd

Gynekologisk cellprovtagning 50 år

Tid: 2 maj 2018
Plats: Malmö

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.


2
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 2 maj 2018
Plats: Karlskrona

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


3
MAJ
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 3 maj 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Beatrice Melin, Institutionen för strålningsvetenskap, Onkologi, Umeå Universitet.


16
MAJ
2018

Norr

Psykosocial hälsa vid cancer

Tid: 16 maj 2018 09:00 - 16:30
Plats: Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå eller via videolänk.

RCC Norr arrangerar en utbildning för profession inom cancervården, om psykosocial hälsa vid cancer. Under förmiddagen hälsas också patientrepresentanter varmt välkomna.


17
MAJ
2018

Sydöst

Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018

Tid: 17 maj 2018 09:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Huskvarna

Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"


17
MAJ
2018

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 17 maj 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Föreläser gör Simon Ekman, institutionen för onkologi- patologi, Karolinska Institutet.


29
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 29 maj 2018
Plats: Halmstad

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


30
MAJ
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 30 maj 2018
Plats: Växjö

Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention mm.


31
MAJ
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelialcancer

Tid: 31 maj 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelialcancer på RCC Uppsala Örebro, Konferensrum stora 4:an, Dag Hammarskjölds väg 54 A i Uppsala.


12
JUN
2018

Samverkan

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Tid: 12 juni 2018 10:00 - 14 juni 2018 17:00
Plats: Stracta Hotel, Hella, Island

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning. Mötet ger också tillfälle till att träffa nordiska kollegor, utbyta erfarenheter och starta samarbeten.


12
JUN
2018

Väst

Prickar och fläckar - Att hitta malignt melanom i tid

Tid: 12 juni 2018
Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket Göteborg in till en föreläsningskväll. Medverkar gör även Melanomföreningen och Himlen är överskattad


14
JUN
2018

Samverkan

Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Tid: 14 juni 2018 09:00 - 15 juni 2018 17:30
Plats: Uppsala

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.


3
JUL
2018

Samverkan

Cancerdagen i Almedalen 2018

Tid: 3 juli 2018 08:45 - 11:30
Plats: Aulan, Visby lasarett

RCC i samverkan arrangerar Cancerdagen i Almedalen för sjunde året i rad. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag som gäller. Välkommen 3 juli kl. 8.45-11.30 !


29
AUG
2018

Norr

Elektronisk Min Vårdplan – patientens resedokument genom vården

Tid: 29 augusti 2018 13:00 - 15:00
Plats: Videolänk från sjukhus i norra regionen. Uppkoppling sker via videonummer 1247156 (för ej Sjunetanslutna 1247156@vll.se).

Regionalt cancercentrum norr inbjuder till ett informationsmöte via video om den nya elektroniska Min vårdplan som är under utveckling.


30
AUG
2018

Syd

Utbildning i Good Clinical Pratice

Tid: 30 augusti 2018
Plats: Stadshotellet Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en utbildning i Good Clinical Practice (GCP) för att läkare och sköterskor inom cancervården ska kunna fungera som prövare och forskningssjuksköterskor. Att kombinera rollen som kontaksjuksköterska med rollen som forskningssköterska har visat sig fungera väl även på mindre enheter. Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor.


6
SEP
2018

Väst

Regional utbildningsdag prostatacancer

Tid: 6 september 2018
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Välkommen till mer kunskap inom prostatacancerområdet 6 september. En heldagsutbildning med intressant innehåll och rikt utbyte av erfarenheter.


14
SEP
2018

Syd

Bench to bedside – for clinicians and cancer researchers in uro-oncology

Tid: 14 september 2018
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

September 14th, 2018 at Clarion Hotel & Congress Malmö Live


14
SEP
2018

Syd

Radiologisk workshop "watch and wait"

Tid: 14 september 2018
Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö

OBS - sista anmälningsdag har passerats.


18
SEP
2018

Norr

Regional nätverksträff för profession inom palliativ vård i norra sjukvårdsregionen

Tid: 18 september 2018 - 19 september 2018
Plats: OSD kongress/event/nöje. Krondikesvägen 93, Östersund

Palliativt kompetenscentrum norr (PKC) och Storsjögläntan hälsar dig varmt välkommen till konferens den 18–19 september. Vi träffas på OSD i Östersund.


18
SEP
2018

Väst

Uppstartsmöte för regionalt patientstöd vid cancer i övre GI

Tid: 18 september 2018 16:30 - 19:00
Plats: Medicinaregatan 18 G, Göteborg

RCC Väst och patientföreningen PALEMA bjuder in till en informationskväll för uppstart av en avdelning för patient- och närståendestöd i Väst inom bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla, magsäck och matstrupe.


19
SEP
2018

Norr

Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Tid: 19 september 2018 09:30 - 15:30
Plats: OBS! Ansia konferens

Nu är det dags för andra nätverksträffen för Diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. DC i Lycksele inbjuder till en heldag med mycket nätverkande och annat matnyttigt.


21
SEP
2018

Syd

Radiologisk workshop kring MRT diagnostik av prostatacancer

Tid: 21 september 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Målgrupp för dagen är radiologer som är intresserade av MRT-prostata och sköterskor som skall utföra undersökningar. Deltagande av verksamhetschefer och sektionschefer är önskvärt. De kliniska diskussionerna leds av en urolog.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för cancerprevention

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för cancerprevention på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Stora 4:an, Uppsala.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor. Information om lokal kommer senare.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, tisdagen 25 september på Västmanlands sjukhus i Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering och arbetsgrupp Barn som närstående

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och arbetsgruppen Barn som närstående på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen (kl 10.30-15.00), Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom Övre GI-cancer

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom övre GI cancer på Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen, Regionhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering onsdag 26 september, på Västmanlands sjukhus i Västerås.


27
SEP
2018

Uppsala Örebro

Internat – Regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer

Tid: 27 september 2018 10:00 - 28 september 2018 12:30
Plats: Haga Slott, Enköping

Välkomna till internat med regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer på Haga Slott i Enköping.


3
OKT
2018

Syd

Workshop för patientföreträdare

Tid: 3 oktober 2018
Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Workshop för patientföreträdare i samarbete med RCO Syd


4
OKT
2018

Syd

RCO Syds registerdag 2018

Tid: 4 oktober 2018
Plats: Lilla aulan, MFC, SUS, Malmö

Den 4 oktober kl. 8.30-16.00 anordnas årets registerdag tillsammans med RCO Syd


5
OKT
2018

Väst

Regiondag kolorektal

Tid: 5 oktober 2018
Plats: Scandic Europa, Göteborg

Gästföreläsare är Bengt Glimelius, senior professor i onkologi från Uppsala med ämnet ”Rektalcancer och radioterapi under förändring”.


6
OKT
2018

Väst

Nationell anhörigdag i Borås

Tid: 6 oktober 2018 10:00 - 14:00
Plats: Viskastrandsgatan 5, Borås

Under dagen ges en presentation av Anhörigstödet i Borås och Kraftens Hus och en föreläsning om hur familjens hälsa påverkas när någon har cancer. Dessutom, panelsamtal, mingel, utställning, tipsrunda i huset, och prova på må-bra-aktiviteter.


8
OKT
2018

Samverkan

Workshop kring organiserad PSA-testning

Tid: 8 oktober 2018
Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm

Workshopens syfte är att diskutera och fastställa förslaget till handlingsplan för organiserad PSA-testning som skickades på remiss den 3 september.


11
OKT
2018

Sydöst

MDK Workshop

Tid: 11 oktober 2018 09:30 - 15:00
Plats: Hotel Rådmannen, Alvesta

En workshop om utvecklingsmöjligheter och framtida arbetet kring MDK.


17
OKT
2018

Sydöst

Palliation Sydöst 2018

Tid: 17 oktober 2018 09:00 - 16:00
Plats: Kungsporten, Huskvarna

FULLBOKAT!


17
OKT
2018

Sydöst

Regionala referensgruppsmötet Cervixcancerprevention

Tid: 17 oktober 2018 09:30 - 16:15
Plats: Nässjö, Hotell Högland


17
OKT
2018

Syd

MDK inom radiologin, workshop kring teknisk utbyggnad och samarbetsformer i södra sjukvårdsregionen

Tid: 17 oktober 2018
Plats: Hässleholm

MDK, Multidisciplinära konferenser, har varit positiva för lika vård och snabbare utredningar i ett 30-tal cancerförlopp. Resursåtgången är relativt stor och nu vidtar ett arbete att i större omfattning än tidigare optimera arbetet med MDK i södra sjukvårdsregionen.


18
OKT
2018

Norr

Regiondag om cancerrehabilitering

Tid: 18 oktober 2018 09:30 - 16:00
Plats: Fullmäktigesalen i Landstingshuset, Umeå

Profession inom cancervården hälsas varmt välkomna till en regiondag om cancerrehabilitering under temat "Teamet i cancervården".


18
OKT
2018

Norr

Cancerseminarium RCC norr

Tid: 18 oktober 2018 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Rikard Landberg, Professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.


19
OKT
2018

Sydöst

Sydöstra sjukvårdsregionens möte om hudtumörer

Tid: 19 oktober 2018 09:30 - 15:30
Plats: Hotel Högland, Nässjö

Välkommen till det årliga mötet!


23
OKT
2018

Norr

Dialogmöte bäckenrehabilitering – Norrbotten är INSTÄLLT

Tid: 23 oktober 2018
Plats: OBS! gäller enbart mötet i Norrbotten

Mötet den 23 oktober i Norrbotten är inställt p.g.a. för få anmälda deltagare.


23
OKT
2018

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cervixprevention

Tid: 23 oktober 2018 10:00 - 16:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cervixprevention på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt, Västmanlands sjukhus, Västerås.


24
OKT
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer

Tid: 24 oktober 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Konferensrum stora 4:an, Dag Hammarskjölds väg 54 A Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer, onsdag den 24 oktober på RCC Uppsala Örebro i Uppsala.


25
OKT
2018

Samverkan

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Tid: 25 oktober 2018
Plats: RCC Stockholm-Gotland, Bourgogne, Usine Conference Västgötagatan 2, 3 tr, Stockholm

Regionala cancercentrum bjuder in till den första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.


25
OKT
2018

Sydöst

Temadag cancerrehabilitering

Tid: 25 oktober 2018 09:00 - 15:30
Plats: Nässjö

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen.


26
OKT
2018

Syd

Uppföljning dialogmöte

Tid: 26 oktober 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Den 26 oktober ordnar vi ett uppföljande dialogmöte för RPPL, cancersamordnare och RCC Syd. Syftet är bearbeta materialet från Flädie-mötet och planera för mötet den 30 november samt att informera om det fortsatta Cancerplansarbetet.


26
OKT
2018

Samverkan

Den krokiga vägen

Tid: 26 oktober 2018 09:30 - 16:00
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Välkommen till nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling. Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med patienter med dessa cancersjukdomar.


6
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västernorrland

Tid: 6 november 2018
Plats: Sundsvalls sjukhus, Stora salen

Åter dags för dialogmöte i Västernorrland. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabiliteringen och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


7
NOV
2018

Syd

Dialogmöte patientsamverkan

Tid: 7 november 2018
Plats: Elite Hotel Savoy, Malmö

Under våren besökte Regionalt cancercentrum syd patient- och närstående företrädare i Halland, Kronoberg och Blekinge. Nu är det Skånes tur. Välkommen till dialogmöte med Regionalt cancercentrum syd med fokus på information om patientsamverkan, Min vårdplan, vårdprogram för cancerrehabilitering, prevention med mera.


15
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Västerbotten

Tid: 15 november 2018
Plats: Umeå: Fullmäktigesalen i landstingshuset, Skellefteå lasarett: Tranbäret, Lycksele lasarett: Ripan.

Åter dags för dialogmöte i Västerbotten. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


15
NOV
2018

Syd

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Tid: 15 november 2018
Plats: Medicon Village, Lund

Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor.


15
NOV
2018

Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Tid: 15 november 2018 11:00 - 17:00
Plats: Konferens 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.


16
NOV
2018

Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Tid: 16 november 2018 10:00 - 17:00
Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Syftet med mötet är att deltagarna ska få en allmän överblick om Diagnostiska Centrum (DC) i våra olika länder. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra? Även forskning som berör och bedrivs vid DC kommer att presenteras.


20
NOV
2018

Norr

Dialogmöte bäckencancer-rehabilitering – Jämtland Härjedalen

Tid: 20 november 2018
Plats: Köpmangatan 24, lokal: Fjärsman

Åter dags för dialogmöte i Östersund. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabilitering och patientföreträdare ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom regionen.


22
NOV
2018

Väst

Höstmöte inom hematologi och koagulation

Tid: 22 november 2018
Plats: Elite Park Hotel, Göteborg

Varmt välkommen till regionalt höstmöte inom hematologi och koagulation.


27
NOV
2018

Norr

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Tid: 27 november 2018 09:30 - 16:00
Plats: via video eller i fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Som ett led i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag, roll och arbetsuppgifter i cancervården, inbjuds norra regionens kontaktsjuksköterskor till en regional utbildningsdag.


28
NOV
2018

Sydöst

Sjukvårdsregionmöte urinblåsecancer

Tid: 28 november 2018 09:30 - 15:15
Plats: Länssjukhuset i Kalmar

Dagen kommer att beröra flera fokusområden, som exempelvis utveckling av processen och utveckling av kvalitén vid registrering i INCA-registret.


29
NOV
2018

Väst

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Tid: 29 november 2018 09:30 - 16:00
Plats: Folkets Hus (konferenscenter Ellös), Olof Palmes Plats 3, Göteborg

En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor. Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.


30
NOV
2018

Syd

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Tid: 30 november 2018
Plats: Medicon Village Lund

Den 30 november bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.


13
DEC
2018

Norr

Årets sista cancerseminarium (Ny tid och plats!)

Tid: 13 december 2018 14:00 - 15:00
Plats: Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus

Föreläser gör Vessela N. Kristensen, Department of Clinical Molecular Biology, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. Obs! ny tid och ny lokal för detta tillfälle.