MENY

Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

8
FEB
2019

Syd

Nätverksmöte koloskopi

Tid: 8 februari 2019
Plats: Norra Station, Hässleholm

Nätverksmöte om screening och kvalitetsfrågor. Alla som arbetar med koloskopi på något sätt är välkomna!


1
MAR
2019

Syd

Workshop basal MR prostata

Tid: 1 mars 2019
Plats: Diagnostiskt centrum Malmö

MR prostata får en allt viktigare roll i diagnostiken av prostatacancer. Flera studier har visat att man kan hitta fler signifikanta cancrar och reducera fynd av lågriskcancer. Detta samtidigt som andelen benigna biopsier minskar. Kursen riktar sig till urologer och radiologer.


14
MAR
2019

Syd

Workshop om kliniska studier i cancervården

Tid: 14 mars 2019
Plats: Hotell Statt, Hässleholm

I denna workshop vill vi diskutera hur vi inom södra sjukvårdsregionen kan hjälpas åt att ge fler patienter inom cancervården möjlighet att delta i kliniska studier och lyfta fram olika hjälpmedel och goda exempel.


18
MAR
2019

Syd

Nationell kontaktsjuksköterskedag

Tid: 18 mars 2019
Plats: Stockholm

Nationell kontaktsjuksköterskedag i Stockholm 18 mars 2019 Lokal: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm. Deltagaravgift: tidig 1 200 kr före 31 januari, därefter 1 600 kr


19
MAR
2019

Syd

Workshop om cancerrehabilitering

Tid: 19 mars 2019
Plats: Stockholm

Workshop om cancerrehabilitering i Stockholm den 19 mars. Tid: 8.30 – 12.00 Lokal: Norra latin, Stockholm


17
APR
2019

Syd

Uppföljning av workshop om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 17 april 2019
Plats: Kristianstad

Under 2018 genomfördes workshop om funktionella besvär efter behandling för cancer i bäckenet. Syftet med workshopen var att • informera om kunskapsunderlaget ”Vägledning i bäckencancerrehabiltering” • synliggöra lokala och regionala rehabkompetenser • främja utvecklingen av nya lokala nätverk över klinikgränserna


23
APR
2019

Syd

Grundkurs i GCP

Tid: 23 april 2019
Plats: Stadshotellet, Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en grundkurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Kursen kräver inga förkunskaper.


25
APR
2019

Syd

Temadag för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 april 2019
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor med flera den 25 april 2019!


17
SEP
2019

Syd

GCP repetitionskurs

Tid: 17 september 2019
Plats: Stadshotellet, Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en repetitionskurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Kursen vänder sig till dig som gått GCP-utbildning tidigare.


17
SEP
2019

Syd

Matvanor, alkohol och cancer

Tid: 17 september 2019 - 24 oktober 2019
Plats: Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad

RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention bjuder in till en eftermiddag med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer.


27
SEP
2019

Syd

Informationsmöte och workshop för regionala patientprocessledare

Tid: 27 september 2019
Plats: Flädie

RCC Syd välkomnar den 27 september 2019 alla regionala processledare och cancersamordnare i södra sjukvårdsregionen till Flädie Mat och Vingård utanför Lund.


15
OKT
2019

Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Tid: 15 oktober 2019
Plats: MFC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

PTNS är idag en etablerad behandlingsmetod för bland annat överaktiv blåsa och avföringsinkontinens. Metoden är relativt enkel att lära sig och förtjänar större spridning i vår region. Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.


25
OKT
2019

Syd

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Tid: 25 oktober 2019
Plats: Medicon Village, Lund

Den 25 oktober bjuder RCC Syd in till ett andra möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen, och är en uppföljning till mötet som hölls förra hösten.


4
NOV
2019

Syd

Utbildning för dysplasibarnmorskor och övriga i vårdkedjan cervixcancerprevention

Tid: 4 november 2019
Plats: Hässleholm

Välkommen till en utbildningsdag för dysplasibarnmorskan!


20
NOV
2019

Syd

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Tid: 20 november 2019
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten den 20 november 2019!


6
DEC
2019

Syd

Dialogmöte regionala patientprocessledare

Tid: 6 december 2019
Plats: Medicon Village Lund

Välkomna till årets sista dialogmöte!


6
DEC
2019

Syd

Molecular diagnostics in urooncology

Tid: 6 december 2019
Plats: Quality Hotel View Malmö

Welcome to this year's meeting on Molecular diagnostics in urooncology, in Malmö!