Seminarium: Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer

Välkommen till ett seminarium om kraftsamlingen för utrotning av livmoderhalscancer i Sverige.

Tid: 12 mars

Plats: Digitalt eller på plats i Stockholm

kampanjbild_ta-sticket.jpg

Världshälsoorganisationen har uppmanat världens länder att utrota livmoderhalscancer och i World Health Assembly har världens hälsoministrar enats om att delta i global utrotning av livmoderhalscancer. I Sverige har vi unika förutsättningar för internationell excellens inom utrotning av denna cancerform. Hör hur långt vi har kommit i Sverige med utrotning och hur framtiden ser ut för livmoderhalscancerprevention.

Kan du inte delta på plats? - Länk för att delta digitalt (Teams)

Målgrupp

Seminariet riktar sig till personer som arbetar med prevention, patientföreningar, regioner och beslutsfattare.

Plats

Sune Bergström-aulan, J3:07, Plan 3, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Program

9:30, Ankomst med kaffe

10:00-10:30, Europa bekämpar Cancer (Europe Beating Cancer Plan) – Vad kan Sverige bidra med?
Ulrika Årehed Kågström, Cancerfonden

10:30-10:50,  Jämlikhet i cancerprevention – hur når vi utsatta grupper?
Lena Sharp, chef, RCC Stockholm-Gotland

10:50-11:15, Projekt ”Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer” – Överblick och nuläge
Joakim Dillner, ansvarig prövare, Karolinska Universitetssjukhuset

11:15-11:40, Projektet ”Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer” –
En nationell samverkan
Sara Arroyo Mühr, nationell projektsamordnare, Karolinska Institutet

11:40-12:00
Betydelsen av vårt gemensamma mål
Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer

12:00-13:00, Nätverkslunch

13:00-13:20, Vaccination av utsatta grupper och vaccination av män
Helena Hervius Askling, Läkemedelskommittén i Stockholm

13:20-13:40, Självprovtagning
Hanna Milerad, RCC Stockholm-Gotland

13:40-14:00, Biverkningar och oönskade effekter av screening
Björn Strander, Göteborgs Universitet

14:00-14:20, Screeningens kvalitet: Vad är risken att få cancer efter negativt provsvar?
Henrik Edvardsson, Karolinska Universitetssjukhuset

14:20-14:40, Kaffe

14:40-15:10, Nästa nationella vårdprogram för cervixcancerprevention – Vad borde det innehålla? När borde det komma? Hur får vi underlag?
Miriam Elfström, RCC i Samverkan, Nationell arbetsgrupp för cervixcancerprevention

15:10-15:50, Paneldiskussion om utrotning av livmoderhalscancer – Projektledare från de 4 regioner som uppnått högst vaccinationstäckning
Moderatorer: Miriam Elfström & Joakim Dillner

15:50-16:00, Sammanfattning och Avslutning
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, SKR

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs och antalet platser är begränsat. Anmäl dig här!