Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Tid: 18 september - 5 mars

Plats: to be announced

Utbildning: mer information hittar du här.