Min vårdplan i onkologisk vård

Tillsammans vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården.

Tid: 10 september 13:00 - 14:30

Plats: Digitalt

Ta del av goda exempel på hur Min vårdplan via 1177 har införts och används på onkologiska vårdenheter i olika regioner.

Medarbetare från Västernorrland och Sörmland berättar om sitt arbete och svarar på frågor.

Öppet webbinarium för alla som är intresserade av digitaliseringens möjligheter för att göra vården mer personcentrerad och flexibel.

Teamslänk för att ansluta till mötet