Min vårdplan i barncancervården

Tillsammans inför och vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården. Välkommen till en eftermiddag med fokus på barnonkologisk vård och erfarenheter av att införa och arbeta med Min vårdplan via 1177.

Tid: 18 september 13:00 - 15:00

Plats: Digitalt

Du får praktiska tips och råd. Kliniker berättar om möjligheterna med de nya versionerna av Min vårdplan i barncancervården. Det är ett tillfälle för att utbyta erfarenheter. Dels om att starta upp Min vårdplan i verksamheten och dels om att använda tjänsten tillsammans med barn och föräldrar i olika situationer.

Öppet webbinarium för dig som är intresserad av hur digitala kunskapsstöd kan komplettera barnonkologins olika insatser för information och stöd till familjer.

Teamslänk för att ansluta till mötet