Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med cervixdysplasi.

Tid: 20 september

Plats: Teams

Utbildning: mer information hittar du här.