Dialogmöte södra sjukvårdsregionen

Välkomna till dialogmöte fredagen den 27 september för regionala patientprocessledare, cancersamordnare och patientföreträdare i södra sjukvårdsregionen med tema kvalité i cancervården – vad och hur mäter vi?

Tid: 27 september

Plats: Lund

Utbildning: mer information hittar du här.