Kvalitetsregisterdag för södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregisterdagen för Södra sjukvårdsregionen genomförs som ett digitalt möte på förmiddagen 25 oktober. Veckan före mötet skickas en möteslänk ut till den e-postadress du uppger i anmälan.

Tid: 25 oktober 08:30 - 18:00

Plats: Digitalt

Program

08.30-08.35 Inledning

08.35-09.00 Nationella kvalitetsregisters roll i kunskapsstyrningssystemet Anna Trinks, stödfunktionen för nationella kvalitetsregister SKR.

09.00-09.30 Vården i Siffror Erik Hägerdal, utvecklare Södra sjukvårdsregionens kansli.

09.30-09.45 Paus

09.45-10.15 Kvalitetsregister som verktyg i arbetet med nationella kunskapsstöd, Christer Nilsson med flera, nationellt programområde (NPO) Nervsystemets sjukdomar och nationellt kvalitetsregister för Riksstroke.

10.15-10.30 Kvalitetsregisterdata som verktyg för uppföljning av regional högspecialiserad vård, Victor Falini, statistiker RCC Syd.

10.30-10.45 Paus

10.45-11.15 Sammanslagning av kvalitetsregister, Lydia Melchior, biträdande registerhållare Bipsy.

11.15-11.45 AI som stöd i registerarbete, Johan Lindström, universitetslektor Matematisk statistik Lunds universitet.

11.45-12.00 Summering av dagen


Anmälan sker här


Sista dag för anmälan: 10 oktober 2024.


I vecka 42 skickas Teamslänk till den e-postadress som du uppger i anmälan.