Utbildningswebbinarie - Datauttag IPÖ

Välkommen på ett utbildningswebbinarie i datauttag från IPÖ.

Tid: 7 mars 15:00 - 16:00

Plats: Online

Under utbildningen visas hur ni kan ta ut data/statistik för uppföljning av den egna verksamheten. Exempel på datauttag kan var antal patienter under behandling, ålder på patienterna, antal läkemedelsinsättningar av ett visst läkemedel, durationslängden på läkemedel, performance status vid insättning av läkemedel, mall för utsökning inför studieförfrågan med mera. Statistiken kan bland annat används för kvalitets- och utvecklingsarbete.

Utbildningen hålls även vid två senare tillfällen (med samma innehåll):

4 april klockan 15.00-16.00

 8 maj klockan 15.00-16.00

Anmälan:

Anmälan görs via mejl till Erika Sarvik, diagnoskoordinator för IPÖ erika.sarvik@rccmellan.se

I anmälningsmejlet ska ert namn, verksamhet samt vilket datum du önskar delta finnas med. 

Teamslänk till utbildningen skickas ut till anmälda deltagare.