Utbildningswebbinarie - Datauttag från NPCR (Nationella prostatacancerregistret)

Välkommen på utbildningswebbinarie i datauttag från IPÖ, kvalitetsregistret och RATTEN.

Tid: 13 mars 15:00 - 16:00

Plats: Online

Under utbildningen visar vi hur du kan ta ut olika typer av statistik med hjälp av rapporter i IPÖ, kvalitetsregistret och på RATTEN.

Rapporterna kan handla om exempelvis läkemedelsbehandlingar, PROM-utskick med resultat efter behandling och väntetider till behandling. Statistiken kan bland annat användas för kvalitets– och utvecklingsarbeten inom den egna verksamheten.

Utbildningen hålls vid ett tillfälle, eventuellt bokas fler tillfällen med samma innehåll beroende på visat intresse.  

Anmälan

Anmälan görs via mejl till Nina Hageman, koordinator för NPCR och IPÖ på nina.hageman@medinina.se  

I anmälningsmejlet ska ert namn, verksamhet och profession finnas med. 

Teamslänk till utbildningen skickas ut till anmälda deltagare.