Dialogmöte för patientprocessledare och cancersamordnare

Välkommen på dialogmöte fredagen den 8 mars för patientprocessledare och cancersamordnare i Södra sjukvårdsregionen. Vi kommer att prata om SVF samt utveckling av processarbete.

Tid: 8 mars

Plats: Lund

Utbildning: mer information hittar du här.