Standardiserade vårdförlopp - resultat på kort och lång sikt

Välkommen till ett webbsänt seminarium där vi presenterar resultat ur årsrapporten för standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Tid: 7 maj 16:00 - 16:50

Plats: Online

Standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF) infördes i vården för snart tio år sedan. Syftet var att skapa en jämlik utredningsgång för alla med misstänkt cancer och att korta väntetiderna. Helena Brändström, nationell samordnare för SVF, ger en översikt över vilka resultat vi har uppnått med SVF, med fokus på data från det senaste året. Hur svarar patienter att de upplever förloppet, och hur skiljer sig ledtiderna över landet?

Seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. För att så många som möjligt ska kunna ta del av seminariet spelas det in och kan nås på samma länk även i efterhand. Den som ser seminariet live kan ställa frågor i chatten.  

Länk till sändningen