Lunchwebbinarie: Alkoholkonsumtionens inverkan på cancerbehandling

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården.Tid: 29 maj 12:10 - 12:50

Plats: Online

Föreläsare: Antonis Valachis, docent i Onkologi, Universitetssjukhuset Örebro

Vilken vetenskaplig evidens finns det – och vilken saknas – om hur alkoholkonsumtion under cancerbehandling kan påverka behandlingens effekt och toxicitet? I föreläsningen kommer du få ta del av resultaten av en systematisk litteraturöversikt kring detta ämne. Vi kommer också diskutera resultaten utifrån implementering i klinisk praxis och kunskapsluckor för framtida forskning.

Föreläsningarna sker i Microsoft Teams. Du behöver inte anmäla dig, utan klickar bara på länken nedan 12:10-12:50. Det är samma länk hela veckan.

Länk till lunchföreläsningarna: Klicka här för att ansluta till mötet

Varmt välkommen!
Nationella arbetsgruppen för cancerprevention

Teams fungerar bäst om du har det som app i datorn. Det finns också en app du kan ladda ner i din telefon. Det går också att logga in direkt via webben, utan att ha en app. Då fungerar webbläsarna Chrome eller Edge bäst. Om du ansluter via webben kan du behöva fylla i dessa uppgifter för att komma in i mötet:
Mötes-ID: 342 042 975 80
Lösenord: jEvpyV

Om ljudet inte fungerar eller något annat strular så brukar det ofta lösa sig om man loggar ut ur mötet och sedan ansluter på nytt. Man kan också kontrollera att man har valt "Datorljud" vid anslutning (det brukar vara förvalt).
Kontakt: ellen.brynskog@vgregion.se