Hur kan vi förbättra tillgängligheten inom patologi för cancerpatienter?

RCC i samverkan anordnar två möten för att presentera och diskutera den genomlysning som görs av tillgängligheten inom bild- och funktionsmedicin samt patologi. Detta är det andra mötet, som gäller patologi.

Tid: 22 maj 11:00 - 16:00

Plats: Online eller Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm

2024 års överenskommelse för insatser inom cancervården mellan staten och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) innehåller satsningar för förbättrad tillgänglighet inom bild- och funktion samt patologi. Som en del av satsningen leder RCC i samverkan genomlysningar av bild- och funktions- samt patologiflödena. För frågor om genomlysningen, kontakta Helena Brändström.

För att presentera och diskutera resultaten från respektive genomlysning kommer det att hållas två workshopar med verksamhets- och patientföreträdare, en för bild- och funktion och en för patologi.

Workshoppen är öppen för patientföreträdare samt för medarbetare inom vården som arbetar med cancerpatienter, antingen inom patologi eller inom nyttjande specialiteter såsom kirurgi, onkologi och primärvård. 

Syftet är att diskutera och komplettera resultaten från genomlysningen, utifrån två teman:

  • Vilka utmaningar kan identifieras för tillgängligheten inom bild- och funktion respektive patologi för cancerpatienter?
  • Vilka lösningar kan identifieras för tillgängligheten inom bild- och funktion respektive patologi för cancerpatienter? Finns det lärande exempel?

Workshoppen hålls på Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. Du kan också delta digitalt.

Anmäl dig till workshoppen (samma länk för deltagande digtalt eller på plats)

Workshoppen för bild- och funktion hålls den 17 maj kl. 11.00-16.00.