Hur kan vi förbättra tillgängligheten inom bild- och funktionsmedicin för cancerpatienter?

RCC i samverkan anordnar två möten för att presentera och diskutera den genomlysning som görs av tillgängligheten inom bild- och funktionsmedicin samt patologi. Detta är det första mötet, som gäller bild- och funktionsmedicin.

Tid: 17 maj 11:00 - 16:00

Plats: Online eller Hotell C, Vasaplan 4 i Stockholm

2024 års överenskommelse för insatser inom cancervården mellan staten och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) innehåller satsningar för förbättrad tillgänglighet inom bild- och funktion samt patologi. Som en del av satsningen leder RCC i samverkan genomlysningar av bild- och funktions- samt patologiflödena. För frågor om genomlysningen, kontakta Helena Brändström.

För att presentera och diskutera resultaten från respektive genomlysning kommer det att hållas två workshopar med verksamhets- och patientföreträdare, en för bild- och funktion och en för patologi.

Workshoppen är öppen för patientföreträdare samt för medarbetare inom vården som arbetar med cancerpatienter, antingen inom bild- och funktion eller inom nyttjande specialiteter såsom kirurgi, onkologi och primärvård. 

Syftet är att diskutera och komplettera resultaten från genomlysningen, utifrån två teman:

  • Vilka utmaningar kan identifieras för tillgängligheten inom bild- och funktion respektive patologi för cancerpatienter?
  • Vilka lösningar kan identifieras för tillgängligheten inom bild- och funktion respektive patologi för cancerpatienter? Finns det lärande exempel?

Workshoppen hålls på Hotell C, Vasaplan 4 i Stockholm. Du kan också delta digitalt.

Anmäl dig till workshoppen (samma länk för deltagande digtalt eller på plats)

Workshoppen för patologi hålls onsdagen den 22 maj kl. 11.00-16.00.