De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för SVF- koordinatorer i Södra sjukvårdsregionen.

Tid: 21 maj

Plats: Lund

Utbildning: mer information hittar du här.