De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen.

Tid: 20 maj

Plats: Lund

Utbildning: mer information hittar du här.