Utbildningswebbinarie – Patientenkäter IPÖ Lunga

Välkommen på ett utbildningswebbinarie om patientenkäter i IPÖ Lunga.

Tid: 4 juni 15:00 - 16:00

Plats: Online

Under utbildningen hålls en genomgång om vilka patientenkäter samt när de skickas ut centralt från RCC och hur svaren visualiseras i patientens IPÖ tillsammans med övrig information om vård och behandling.

Det finns även möjlighet att skicka ut enkäten hälsoskattningen och en baslinjeenkät från IPÖ.

Anmälan

Anmälan görs via mejl till Erika Sarvik, diagnoskoordinator för IPÖ erika.sarvik@rccmellan.se

I anmälningsmejlet ska ert namn, verksamhet samt vilket datum du önskar delta finnas med. Teamslänk till utbildningen skickas ut till anmälda deltagare.