Seminarium: Hur ökar vi deltagandet i cancerscreeningen och HPV-vaccineringen?

Cancerfonden och Regionala cancercentrum i samverkan bjuder gemensamt in till ett digital seminarium om hur vi kan samverka för att öka screeningdeltagandet och HPV-vaccineringen i regionerna. I samband med seminariet kommer Cancerfonden att lansera en guide för hur man kan jobba med att öka screeningdeltagandet och HPV-vaccineringen.

Tid: 13 mars

Plats: Digitalt

 

Program 

14:00 – 14:10: Välkomna!
- Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare
- Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare för Cancerfonden

14:10 – 14.50: Presentation av guiden ¨Rädda liv - öka deltagandet¨
- Fanette Caudron, Intressepolitisk expert på Cancerfonden

14:50 - 15:00: Paus

15: 00 – 15: 30: RCC:s uppdrag inom arbetet med att göra cancerscreeningen mer jämlik och utrotning av livmoderhalscancer
- Elin Ljungqvist - Nationell screeningsamordnare, Regionala cancercentrum i samverkan.
- Carin Wrennfors, Regional projektledare för utrotningsprojektet i VGR

15:30 – 16:00 : Paneldiskussion - Hur kan vi använda guiden för att öka deltagandet i cancerscreening och HPV-vaccination?
- Möjlighet för alla som deltar att ställa sina frågor i chatten.

16:00 – 16:10 Avslutning
 

Läs mer och anmäl dig senast 11 mars