Forska om Min vårdplan

Är du forskare med intresse för Min vårdplan? Välkommen till ett vetenskapligt nätverksmöte där vi bollar idéer och möjliga samarbeten.

Tid: 14 oktober 14:30 - 16:00

Plats: Digitalt

RCC bjuder in dig som har egen forskningsaktivitet som doktorand eller disputerad forskare. Du har grundläggande kunskap/erfarenhet av Min vårdplan cancer eller liknande stödtjänster och forskar inom exempelvis

  • omvårdnad/vårdvetenskap/medicin/psykologi med inriktning på till exempel personcentrerad vård, rehabilitering eller psykosociala aspekter på cancersjukdom
  • människa-datorinteraktion/UX
  • implementering/förbättringskunskap.

 

Under träffen

  • diskuterar vi möjliga samordningsvinster, samarbeten och utlysningar
  • delar med oss om pågående eller planerade forskningsprojekt och förbättringsprojekt kopplade till Min vårdplan.

 

Anmäl dig senast 7 oktober till claire.micaux@regionvasterbotten.se

 

Anslut till mötet nu

Mötes-ID: 317 719 793 554

Lösenord: wSmYu9