Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan – vad är nytt?

Välkommen till ett kort, digitalt seminarium om det reviderade standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Tid: 15 februari 16:00 - 16:45

Plats: Online

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna har reviderats och går på remissrunda den 15 februari. Vad har förändras och varför? Vilken evidens finns för de nya rekommendationerna och hur ska primärvården hantera de stora patientflödena? Den nationella vårdprogramgruppen tydliggör och ger bakgrund.

Seminariet är kostandsfritt och ingen anmälan krävs. 

Länk till sändningen, i Sveriges Kommuner och Regioners kanal.