Nationell, digital workshop om lungcancerscreening i Sverige

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram? Var står frågan i dag och vem håller i taktpinnen? Under en eftermiddag belyser vi frågan om lungcancerscreening ur alla vinklar.

Tid: 1 februari 13:00 - 16:30

Plats: Online

För att en metod för testning ska utvecklas till ett screeningprogram krävs en lång process och mycket kunskap. Under workshoppen ger Sveriges främsta experter sin syn på var lungcancertestningen befinner sig i den processen, vilken kunskap som finns och vilken som saknas, vad som händer i nästa steg och, inte minst, vad det skulle innebära för vården att breddinföra lungcancerscreening. Workshoppen är digital och du som deltagare lämnar frågor och inspel via chatt.

Moderator för dagen är Erik Blix, journalist och programledare.

Agenda

13.00–13.05 Välkomna!
Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare

13.05–13.15 Inledning
Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister

13.15–13.30 Lungcancer, en viktig sjukdom
Mikael Johansson, docent, överläkare Norrlands universitetssjukhus

13.30–13.50 Lungcancerscreening räddar liv
Jan Nyman, docent, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset

13.50–14.05 Är det värt pengarna att screena för lungcancer?
Katarina Steen Carlsson, docent, forskningschef Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE

14.05–14.15 Paus

14.15–14.35 Erfarenheter från lungcancerscreeningstudier och implementering i Storbritannien (engelska)
David R Baldwin, professor, Consultant Respiratory Physician, Nottingham University Hospitals, UK National Screening committee advisor

14.35–14.55 Erfarenheter från lungcancerscreeningstudie i Stockholm
Gunnar Wagenius, docent, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, Vitali Grozman, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, Ulrica Sporre/Nina Markholm Nordgren, sjuksköterska, screeningkansliet RCC Stockholm Gotland

14.55–15.05 Lungcancerscreeningstudier i Väst och Norr
Mikael Johansson, docent, överläkare Norrlands universitetssjukhus

15.05–15.20 Möjligheter med AI vid lungcancerscreening
Vitali Grozman, överläkare Karolinska universitetssjukhuset

15.20–15.35 Möjligheter med biomarkörer vid lungcancerscreening
Mattias Johansson, Ph.D, International Agency for Research on Cancer, IARC 

15.35–15.45 Paus

15.45–16.25 Paneldiskussion och frågor från workshopdeltagarna.

 • Klara Nilsson Berge, departementssekreterare, Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor, Socialdepartementet, Regeringskansliet
 • Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, RCC
 • Margareta Hedner, utredare Socialstyrelsen
 • Anders Tegnell, senior expert Folkhälsomyndigheten, Screeningrådet
 • Katarina Steen Carlsson, docent, forskningschef Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE (även föreläsare)
 • Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare, RCC
 • Gunnar Wagenius, docent, överläkare Karolinska sjukhuset (även föreläsare)
 • Vitali Grozman, överläkare Karolinska sjukhuset (även föreläsare)
 • Jaroslaw Kosieradzki, överläkare Skånes universitetssjukhus
 • Jan Nyman, docent, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset (även föreläsare)
 • Mikael Johansson, docent, överläkare Norrlands universitetssjukhus (även föreläsare)
 • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
 • Moderator: Erik Blix

16.25–16.30 Sammanfattning och avslut
Erik Blix, Kjell Ivarsson

Sändningslänk

Anslut till workshoppen. Använd kod 054271.