Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onkologisk vård.

Tid: 26 augusti - 17 januari

Plats: to be announced

Utbildning: mer information hittar du här.