Riksdagssemiarium om alkohol och cancer

För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnar RCC ett lunchseminarium i Sveriges Riksdag.

Tid: 10 april 11:30 - 12:50

Plats: Riksdagen ”Mittpoolen”

För att öka kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har Regionala cancercentrum i samverkan startat ett kunskapshöjande initiativ som stöttas av en rad olika aktörer i samhället.

– Många vet att rökning och solning orsakar cancer. Men att alkohol är en viktig riskfaktor är det färre som vet och detta är något som alla har rätt att känna till, säger Lena Sharp, Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland.

Cancer är en av våra största folksjukdomar och alkohol är en viktig påverkbar riskfaktor. Tydliga kopplingar mellan alkohol och cancer finns för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer. Utöver dessa finns ytterligare cancerformer som möjligen påverkas av alkohol, till exempel cancer i bukspottskörteln. För att öka medvetenheten om sambandet mellan alkohol och cancer hos politiker och beslutsfattare anordnar RCC ett lunchseminarium i Sveriges Riksdag.

Dan Hovskär (KD), ledamot i socialutskottet, bjuder in och inleder. Lena Sharp berättar därefter om RCC och deras roll i det kunskapshöjande arbetet. Seminariet fortsätter med föreläsningar och panelsamtal. Deltar gör bland annat Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten; Marit Jenset, generalsekretare Bröstcancerförbundet; Mats Ramstedt, forskningsansvarig CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Jytte Guteland (S), riksdagsledamot. Seminariet modereras av Tobias Nilsson, Ph.D., Gullers Grupp.

Välkommen!

Obligatorisk anmälan: Alexandra Bengtsson, alexandra.bengtsson@kristdemokraterna.se

Enklare lunch ingår och seminariet börjar cirka 11:50.

Läs mer om det kunskapshöjande initiativet på www.alkoholochcancer.se