Registerforskning inom cancer

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Tid: 17 april - 19 april

Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildning: mer information hittar du här.