Regiondag hudtumörer

Denna eftermiddag tar ett grepp om hudbedömningar, onkologiska behandlingar av hudmelanom, familjära melanom, prevention, teledermatoskopi och annat aktuellt inom hudtumörer.

Tid: 25 april

Plats: Stockholm eller via länk

Utbildning: mer information hittar du här.