INCA och kvalitetsregister inom cancer

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Tid: 15 april - 16 april

Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildning: mer information hittar du här.