En dag för teamet runt patienten med cancer

RCC Syd hälsar varmt välkomna till ”En dag för teamet runt patienten med cancer” med fokus på involvering av patienter i forskning, dans för hälsa, etik, levnadsvanor, unga vuxna i cancervården och förbättringsarbete inom omvårdnad.

Tid: 25 april

Plats: Lund

Utbildning: mer information hittar du här.