Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HPV och cervixdysplasi.

Tid: 26 april

Plats: Distans

Utbildning: mer information hittar du här.