Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Tid: 21 mars 14:30 - 15:30

Plats: Online

RCC bjuder in dig som är kontaktsjuksköterska, behandlingssjuksköterska eller annan vårdpersonal som använder eller vill börja använda nationell Min vårdplan i 1177.

Här får du tillfälle att samverka över professions-, verksamhets- och regiongränser om hur du får ut det mesta möjliga av Min vårdplan. 

Anmälan Användarträff Min vårdplan

Vid frågor, kontakta Claire Micaux, nationell samordnare: claire.micaux@regionvasterbotten.se 

Teamslänk till mötet skickas ut till anmälda deltagare dagen innan.

Kommande träff

Nästa träff är den 2 maj, från 14.30-15.30.