Grundutbildning för dysplasibarnmorskor

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om HPV, cervixdysplasi, utredning, behandling samt provtagningsteknik.

Tid: 22 september

Plats: Online