Cancerscreening i Sverige- hur och varför?

Ett webbinarium om nationella rekommendationer för screeningprogram inom cancerområdet och hur de omsätts i praktiken. 

Tid: 13 september 13:00 - 15:00

Plats: Online

Innehåll

Under webbinariet kommer två representanter från Socialstyrelsen berätta om processen kring hur nationella rekommendationer för screeningprogram tas fram och fastställs.

Därefter kommer vi att lyssna till ordförandena för varje nationell arbetsgrupp för respektive screeningprogram. De kommer ge åhörarna en inblick i hur nationella rekommendationer kring screening samt riktlinjer såsom nationella vårdprogram omsätts i praktiken. Vi avslutar webbinariet med att intervjua en hälsoguide som arbetar med att förmedla information om hälsofrämjande insatser i utsatta områden. Hälsoguiden kommer delge sina erfarenheter om medvetenheten och förståelsen kring deltagande i  de olika screeningprogrammen. Det kommer gå att ställa frågor via chatt under webbinariets gång.

Medverkande

  • Mina Abbasi: Projektledare inom nationella riktlinjer och screening, Socialstyrelsen
  • Lina Keller: Projektledare inom nationella riktlinjer och screening, Socialstyrelsen
  • Elin Ljungqvist: Nationell screeningsamordnare, Regionala cancercentrum i samverkan  
  • Joakim Ramos: ordf. nationell arbetsgrupp- bröstcancerscreening
  • Miriam Elfström: ordf. nationell arbetsgrupp- prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)
  • Birger Pålsson: f.d. ordf/representant nationell arbetsgrupp-  tjock- och ändtarmscancerscreening
  • Hälsoguide från Göteborgs stad

Moderator: Ylva Källman

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal, politiker, patient- och närståendeföreträdare

Anmälan

Anmäl dig här senast den 11 september

Webbinariet kommer att livesändas. En länk till sändningen skickas ut dagen innan webbinariet till dem som har anmält sig.