Webbinarie om IPÖ prostatacancer och NPCR:s/RCC:s kunskapsstöd

Välkommen att delta i webbinariet där NCPR:s ambassadörer från Region Kronoberg, Ludmilla Hammarström och Therese Hallberg medicinska sekreterare berättar om läkarnas och sjuksköterskornas nya arbetssätt efter införande av IPÖ på kliniken. Idag kan ingen tänka sig att återgå till de gamla arbetssätten eftersom man nu ökat vårdkvaliteten för patienterna och tidseffektiviserat arbetet för vårdpersonalen. Anmäl dig till webbinariet redan idag för att på svar på frågorna om hur regionen lyckades och vad de har framgångsfaktorer.

Tid: 23 november 15:00 - 16:00

Plats: Online

Ämnesområde: Registrering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 23/11, 28/11 och 5/12
Arrangör: NPCR och RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla till nina.hageman@medinina.se. I anmälan uppger du ditt namn, mejladress, profession och tillhörande klinik. När du anmält dig får du en Teamsinbjudan innehållande en Teamslänk att logga in på till aktuellt anmälningsdatum.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig inom vården som är intresserad av hur du kan integrera NPCR:s olika kunskapsstöd i den kliniska vardagen för att förenkla ditt arbete och höja kvaliteten för patienternas möten i vardagen. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Det är många som har efterfrågat presentationen av föreläsningen ”Region Kronobergs framgångsresa med IPÖ prostatacancer, PROM och kvalitetsregister där medicinska sekreterarna tog rodret”. Vi har därför bett Ludmilla och Therese som varit projektledare och har huvudansvaret för införandet av NPCR:s och RCC:s kunskapsstöd för prostatacancer att berätta om hur Region Kronoberg lyckats med att inkludera nästan 3000 patienter i IPÖ från diagnos till dagens datum. De kommer även att berätta om hur de gör för att registrera i kvalitetsregistret i realtid och hur de lyckats skapa flöden med målet att alla patienter som genomgår en behandling för prostatacancer får möjlighet att besvara PROM-enkäter.

Vid förfrågningar om egna visningar av IPÖ via Teams och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet kontakta Nina Hageman nina.hageman@medinina.se

Kontakt

Nina Hageman
Diagnoskoordinator IPÖ prostatacancer
nina.hageman@medinina.se
070-722 05 32