Vad är egentligen cancerrehabilitering? Lansering av det nya vårdprogrammet

Nu lanseras det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, i samband med det erbjuder RCC ett webbinarium.

Tid: 27 november 13:00 - 15:00

Plats: Teams

Cancerrehabilitering är ett mycket prioriterat område i cancervården. Det startar redan vid diagnos och fortsätter genom hela sjukdomsprocessen, ibland livet ut.

Rehabiliteringsprocessen handlar om att tillgodose patienten fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och ge stöd till närstående. Insatser kan variera i både intensitet, längd och art men uppgångspunkten är alltid ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt med individens behov i fokus.

Lanseringswebbinariet kommer belysa uppdateringarna i Nationella vårdprogrammet där systematiskt arbetssätt för cancerrehabilitering, multiprofessionellt teamarbete och insatser på olika nivåer, det vill säga  grundläggande, särskilda och avancerade nivåer står i fokus. Kom och inspireras av kliniker ute i landet som berättar om sina arbetssätt för att möta behov av cancerrehabilitering på alla nivåer.

Läs mer och ta del av programmet här