Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med RCC Syd, samtalskursen "De Nödvändiga Samtalen" för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Tid: 7 november 08:30 - 17:00

Plats: Medicon Village, Lund

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Läs mer