Webbinarium - Radon och cancerrisk - vad behöver de som arbetar inom cancervården veta

Tid: 1 juni

Plats: Online

Joniserande strålning kan överföra tillräckligt med energi för att jonisera molekyler, vilket kan leda till kemiska förändringar, inklusive DNA-skador i celler.

Webbinariet fokuserar på vad verksamma inom cancervården behöver veta samt vad nationella myndigheter och individer bör göra för att minimera eller eliminera denna risk. Vad säger vi till våra patienter och deras familjer? Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta?

Mer information och anmälan

Europeiska kodexen mot cancer 4:e upplagan: Joniserande och icke-joniserande strålning samt cancer