Världscancerdagen 2023

På årets Världscancerdag 4 februari sänder Nätverket mot cancer live. Tre frukostsamtal arrangeras också tidigare under veckan.

Tid: 4 februari 10:00 - 12:00

Plats: Online

Dagen kommer att handla om tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering. Från RCC medverkar Kjell Ivarsson, ordförande RCC i samverkan och nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Anmälan och program, Nätverket mot cancer

Medverkande

Acko Ankarberg (Kd), Sjukvårdsminister

Margareta HaagOrdförande Nätverket mot cancer 

Agneta Karlsson, Generaldirektör TLV

Björn Eriksson, Generaldirektör Läkemedelsverket

Kjell Ivarsson, ordförande RCC i samverkan och nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lena Micko (S)Region råd 2.a vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland

Lennart MagnussonVerksamhetschef och forskare vid Nationellt kompetenscentrum

Olivia WigzellGeneraldirektör Socialstyrelsen Cancerrehabilitering

Yasmine Bladelius (S), Socialutskottet

Reflektioner och betraktelser från:

Bodil Jönsson, fysiker och författare

Anders Ekholmframtidsforskare

Frukostseminarier

Nätverket mot cancer uppmärksammar Världscancerdagen hela veckan och bjuder in till frukostsamtal 31 januari, 1 februari och 2 februari.

Från RCC medverkar Marcela Ewing, medicinsk rådgivare vid RCC Väst och ordförande i nationell arbetsgrupp tidig upptäckt av cancer, vid frukostsamtalet 31 januari kl. 8.00-9.00.

Anmälan och program, Nätverket mot cancer