Digitimme: Goda exempel inom cancerprevention med fokus på matvanor och fysisk aktivitet

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att 30-50 procent av all cancer skulle kunna förebyggas. I den europeiska kodexen mot cancer anges tolv åtgärder som människor själva kan vidta för att minska risken för cancer. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga rönen.

Tid: 9 februari 14:00 - 15:00

Plats: Online

Målgrupp

Målgrupp: Processledare inom HFS samt medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården och friskvården som arbetar med sjukdomsprevention och/eller cancerrehabilitering.
 
För att göra kodexen mot cancer mer känd genomförs den europeiska kampanjen PrEvCan, som initierats av European Oncology Nursing Society Kampanjen pågår oktober 2022 till september 2023. Under januari 2023 kommer fysisk aktivitet att vara i fokus och under februari matvanor.
 
Under denna digitimme kommer du att få ta del av arbetet med cancerprevention i olika regioner och exempel på aktiviteter och verktyg som används i preventionsarbetet inom områdena fysisk aktivitet och matvanor. Medverkar gör representanter från temagrupp Fysisk aktivitet, temagrupp Matvanor samt NAG prevention inom RCC.
 
Anmäl dig via denna länk
 

Arrangör

HFS temagrupper i samverkan med regionala cancercentrum (RCC) 
 

Läs mer

Europeiska kodexen mot cancer

PrEvCan

European Oncology Nursing Society