Webbkonferens: Equity, excellence and innovation – modern cancer care for all

Inför Världscancerdagen 2023 arrangerar det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd en högnivåkonferens om cancer, med utgångspunkt i EU:s cancerplan.

Tid: 1 februari 09:00 - 17:00

Plats: Online

Konferensen hålls på engelska och har titeln ”Equity, excellence, and innovation – modern cancer care for all, Europe’s Beating Cancer Plan – eradicating inequalities within cancer care”.

Konferensen kommer att sändas live. Ingen anmälan krävs. Använd koden: #EUCancerPlan

Se konferensen online på Europeiska kommissionens webbplats

Fysiskt deltagande sker endast på inbjudan.

Innehåll

Konferensen bygger på EU:s nya cancerplan från 2021 och fokuserar på tre huvudområden:

  • Prevention
  • Tidig upptäckt
  • Förutsättningar för datadriven cancervård

Jämlik cancervård till alla kommer vara ett genomgående tema under hela konferensen. På konferensen deltar både tongivande experter på cancer från sjukvården och akademin, och politiska högnivådelegater.

Keynote-talare är Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet och Acko Ankarberg Johansson, Sveriges sjukvårdsminister.

Från RCC deltar Ola Bratt, ordförande i nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning.

Preliminärt program (pdf, nytt fönster)

Pressmeddelande om konferensen, Europeiska kommissionen