IPÖ-njurcancer: Möte och genomgång för inrapportörer

Välkommen till möte för inrapportörer i Individuell Patientöversikt njurcancer (IPÖ).

Tid: 7 december 13:00 - 15:00

Plats: Online

Målgrupp

Mötet vänder sig till dig som registrerar i Individuell Patientöversikt (IPÖ) njurcancer och önskar dialog med andra som arbetar med systemet. Under mötet kommer vi gå igenom olika exempel på hur man kan använda systemet på bästa sätt samt få ta del av exempel från verksamheter om hur de registrerar och använder IPÖ i sin kliniska vardag.

Anmälan

Anmälan skickas till viktoria.henell@rccmellan.se 

Kontakt

Viktoria Henell

diagnoskoordinator IPÖ